Պատմություն

Ապրիլի 22-26

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու՝
ա/ Հայաստանը 7-րդ դարում
բ/ Հայ նախարարական համակարգը Արաբական խալիֆայության գերիշխանության շրջանում /բանավոր, դասագիրք, էջ 144-151/.
Առաջադրանքներ.1. Ի՞նչ պայմաններով կնքվեց հայ-արաբական պայմանագիրը: Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ այն:
2. Վերհանե՛ք 8-րդ դարի հակաարաբական ապստամբությունների արդյունքները /գրավոր, դասագիրք և այլ աղբյուրներ/.

Ապրիլի 15-19

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու «Հայկական պետականության նախարարական շրջանը» թեման.
ա/ Վարդանանց պատերազմը /450-451թթ./
բ/ Վահանանց պատերազմը /481-484թթ./-/բանավոր, դասագիրք, էջ 131-138/.
Առաջադրանքներ.1. Համեմատե՛ք Վարդան և Վահան Մամիկոնյանների կերպարները /գրավոր, օգտվե՛ք տարբեր աղբյուրներից/.
Ավարայրի ճակատամարտից (451 թ.) հետո նրան եղբայրների՝ Վասակի ու Արտաշեսի հետ պատանդ են վերցրել և տարել Պարսից արքունիք։ 455 թվականին Գուգարաց Աշուշա Բդեշխն ազատել է նրանց և կրթել ու դաստիարակել է իր տանը։ Հետագայում Վահանը հաստատվել է իր հայրական ոստանում, դարձել տոհմի նահապետը և, իր շուրջը հավաքելով հայրենասեր նախարարներին, նախապատրաստվել է ապստամբության պարսիկների դեմ։ Տեղեկանալով այդ մասին՝ պարսիկ պաշտոնյաները փախել են Ատրպատական, և իշխանությունն անցել է ապստամբներին։
Վարդան Մամիկոնյանը սպարապետ Համազասպ Մամիկոնյանի և կաթողիկոս Սահակ Ա Պարթևի դուստր Սահականույշի ավագ որդին է։ Ուսանել է Վաղարշապատի Սահակ-Մեսրոպյան նորաբաց դպրոցում։ 420 թվականին Կոստանդնուպոլսում Թեոդոսիոս II կայսեր հրամանով ճանաչվել է Հայաստանի բյուզանդական մասի ստրատելատ (զորավար)։
422 թվականին մեկնել է Պարսկաստանի մայրաքաղաք Տիզբոն, որտեղ Սասանյան Վռամ V Գոռ արքան նրան ճանաչել է Հայոց սպարապետ, իսկ հայ Արշակունիների թագավորության անկումից (428) հետո՝ 432 թվականին, հաստատվել է Մարզպանական Հայաստանի զորքերի սպարապետ։
Պարսից Հազկերտ II արքայի հրամանով Հայոց այրուձին 442 թվականին Վարդան Մամիկոնյանի հրամանատարությամբ կռվել է քուշանների դեմ։
Հասարակագիտություն /10-1 դասարան/.Ուսումնասիրե՛ք ներկայացված ուսումնական նյութերը և պատրաստվե՛ք դաս-քննարկման՝
1. «Փիլիսոփայություն-Հայ փիլիսոփայության միտքը»

2. «Հայ փիլիսոփայությունը զարգացած ավատատիրության շրջանում»
3. «Փիլիսոփայությունը վաղ միջնադարյան Հայաստանում»

Ապրիլի 8-12

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու «Արշակունյաց թագավորությունը 4-րդ դարում և 5-րդ դարի սկզբին» թեման.
-Պայքար կենտրոնական իշխանության ուժեղացման համար՝
ա/ Տրդատ 3-րդ
բ/ Խոսրով 3-րդ Կոտակ
գ/ Տիրան
դ/ Արշակ 2-րդ
ե/ Պապ թագավոր /բանավոր, դասագիրք, էջ 119-127/.
Առաջադրանքներ.1. Ներկայացրե՛ք ստորև նշված արքաների կարևոր ձեռնարկումները կենտրոնական իշխանության հզորացման գործում՝
ա/ Տրդատ 3-րդ
բ/ Խոսրով 3-րդ Կոտակ
գ/ Տիրան
դ/ Արշակ 2-րդ
ե/ Պապ թագավոր /գրավոր, դասագիրք և այլ աղբյուրներ/.

Ապրիլի 1-5-Նախագծերով ուսուցման ստուգատես

1. Ուսումնասիրե՛ք հետևյալ նախագծերը և պատրաստվե՛ք ներկայանալու նախագծերով ուսուցման ստուգատեսի շաբաթվա ընթացքում՝
Հասարակագիտական ստուգատեսի ամփոփիչ շաբաթվա նախագծեր…

Մարտի 25-29-Ուսումնական արձակուրդ

1. Ուսումնասիրե՛ք հետևյալ նախագծերը և պատրաստվե՛ք իրականացնելու ապրիլի 1-5-ի նախագծային շաբաթվա ընթացքում՝1. «Սովորողի հայացքը՝ երեխայի իրավունքներին» նախագիծ
2. «Հին Երևան» նախագիծ

Մարտի 18-22-Հասարակագիտական տտուգատեսի մեկնարկ

1. Պատրաստվե՛ք Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի և ԱԺ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի հետ հանդիպման՝
Արթուր Սաքունց-Մարտի 18
Նախագիծը- «Սովորողի հայացքը՝ երեխայի իրավունքներին»
Հանդիպման թեման և ծրագիրը- Հանդիպում Արթուր Սաքունցի հետ
Արեն Մկրտչյան-Մարտի 19
Հանդիպման թեման և ծրագիրը- Հանդիպում ԱԺ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի հետ


Մարտի 11-15

Հայոց պատմություն
ԴասագիրքՀայոցպատմություն-10.
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոնԱվատատիրությանհաստատումը» թեման.
աՔրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն
բԱվատատիրության հաստատումը Հայաստանում /բանավորդասագիրքէջ 111-119/.
Առաջադրանքներ.1. Ի՞նչ պատմական նշանակություն ունեցավ Քրիստոնեությանընդունումը հայ ժողովրդի կյանքում:
2. Ներկայացրե՛ք գործակալությունները և նրանց գործառույթները:
Ի՞նչ է բովանդակում Գահնամակը և Զորանամակը /գրավորդասագիրք և այլ աղբյուրներ/.
  1. Հայոց եկեղեցու առաջին հիմնադիրներն են եղել սուրբ Թադեոս (քարոզչության տարիները՝ 35-43) և սուրբ Բարդուղիմեոս (44-60) առաքյալները, որոնք հատուկ կոչմամբ անվանվում են Հայաստանի Առաջին Լուսավորիչներ: Նրանց գերեզմանները որպես սրբավայրեր հարգվել ու պահպանվել են պատմական Հայաստանի հարավարևելյան կողմերում գտնվող Արտազի (Մակու) և Աղբակի (Բաշկալե) վանքերում։ Այսպիսով, հայ եկեղեցին ունի առաքելական ծագում։
Հայոց եկեղեցու 1-3-րդ դարերի պատմությունը քիչ է ուսումնասիրված։ Հաճախ Հայաստանում քրիստոնեության պետականորեն ընդունումը (301 թվական) շփոթում են քրիստոնեության Հայաստան մուտք գործելու հետ (1-ին դար)։ Քրիստոսից հետո առաջին դարին է վերագրվում Գողթնի Եկեղեցու հիմնադրման ավանդությունը, ըստ որի Բարդուղիմեոս առաքյալը Կումսիին ձեռնադրում է Գողթն գավառի եպիսկոպոս։ Արտազի Աթոռի գավազանագրքում (649 թվական) գրված է՝
Զաքարիան նահատակվել էր Սանատրուկի ձեռքով Փրկչի համբարձումից 42 տարի հետո:
Համարվում է, որ քրիստոնյա առաջին համայնքը Հայաստանում կազմավորվել է Սանատրուկ թագավորի հիմնադրած քաղաք Մծուրքում, իսկ նրա կործանումից հետո այդ համայնքը փոխադրվել է մոտակա Աշտիշատ: Ինչ վերաբերում է Արտազ գավառին, որի եկեղեցում գրվել է վերոհիշյալ գիրքը, ապա այն հայոց արքունիքի ամառանոցն էր։ Թադեոս առաքյալի և Սանդուխտի նահատակությունը դրվում է այնտեղ։ 4-րդ դարի սկզբին, երբ սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ձեռնադրվեց Հայաստանի եպիսկոպոս, նրա գահակալությունը տեղի ունեցավ ոչ թե Հայաստանի նոր մայրաքաղաք Վաղարշապատում, այլ Աշտիշատի եպիսկոպոսական աթոռում:
2.
Գահնամակ , հայոց արքունիքում իշխանների կամ նախարարների ունեցած տեղերի, գահերի կամ պատվաստիճանների հրովարտակ, վավերական ցուցակ։ Նախարարի կամ իշխանի գահը որոշվել է նրա տնտեսական ու ռազմական հզորությամբ, ինչպես նաև հնագույն ավանդական հիմքով։ Գահնամակը մեզ հասած տեսքով հայտնաբերել է հայոց կաթողիկոս Սահակ Պարթևը 424 թվականի դեկտեմբերի 25-ին պարսից արքունի դիվանում (արխիվում)։
Բնօրինակ Գահնամակը
Ավատատիրական համակարգին հատուկ այդ արտոնագիրը վավերացրել է նախարարների կամ իշխանների նկատմամբ տերունական իրավունքներ ունեցած թագավորը։ Նախարարների գահերը եղել են կայուն և ժառանգական։ Միայն բացառիկ դեպքերում թագավորը կարող էր Գահնամակում մասնակի փոփոխություններ մտցնել։
Հայ իշխանների գահակարգությունը ավանդվել է հնագույն ժամանակներից։ Մովսես Խորենացին այդ հրովարտակի հիմնադիրը համարում է Հայոց ավանդական թագավոր Վաղարշակին։ Նախարարական գահակալությունը գործել է Արշակունիների թագավորության ամբողջ ժամանակաշրջանում (1 — 5-րդ դարեր)։ Այն շարունակվել է նաև մարզպանական ժամանակներում (5-7-րդ դարեր)՝ Սասանյան թագավորների գերագահության ներքո։ Տարբեր դարերից մեզ հասած Գահնամակի օրինակների տեղեկությունները գահ ունեցող նախարարների թվի և նրանց զբաղեցրած գահերի աստիճանների մասին տարբեր են ու անորոշ։ Ըստ 4-րդ դարի վերագրվող Գահնամակի, որը պահպանվել է «Ներսեսի վարք»-ում, Արշակ Բ-ի գահակալման ժամանակ (350 — 368) հայ նախարարների թիվը հասել է 400-ի։ Սակայն «Վարք»-ի հեղինակը հիշատակել է ընդամենը 167 նախարարի անուն (որից 13-ը գահ չունեցող)՝ վերջում ավելացնելով, որ չի կարող բոլորին գրի առնել։
13-րդ դարի հայ պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը նույնպես հիշատակում է Տրդատ Գ-ի օրոք (287-332) եղած 400 գահ ու պատիվ ունեցող նախարարների։ Փավստոս Բյուզանդը Արշակ Բ-ի ժամանակ հիշատակվում է 900 գործակալ իշխանների, որոնք նրա արքունիքում այս կամ այն առիթով բազմել են հատկացյալ բարձերին կամ գահերին։ Հայոց կաթողիկոս Սահակ Պարթևին (գահակալել է 387-439) վերագրվող Գահնամակում, որը նա ներկայացրել է Սասանյան արքունիքին, հիշատակված են 70 նախարար, իսկ 4-րդ դարի մեկ այլ վավերագրում թվարկված է 86 նախարար։ Ըստ 9-րդ դարի արաբ մատենագիր Յակուբիի՝ Արմինիա վարչամիավորման մեջ գոյություն են ունեցել 113, իսկ ըստ Յակուտ ալ-Համավիի (12-ից — 13-րդ դարեր)՝ 118 իշխանություն։
Հայ նախարարությունների մասին հարուստ տեղեկություններ են հաղորդում հայ պատմիչներ Ագաթանգեղոսը, Փավստոս Բյուզանդը, Եղիշեն, Ղազար Փարպեցին, Մովսես Խորենացին, Սեբեոսը և ուրիշներ։ Պահպանված Գահնամակների ու պատմիչների տեղեկությունների հիման վրա կազմված ցուցակներն այնուհանդերձ լրիվ չեն ամփոփում բոլոր հայ նախարարությունները։

Զորանամակ, Մեծ Հայքի ռազմական ուժերի քանակի և դասակարգման մասին պետական վավերագիր կամ ուրույն հրովարտակ։ Գործադրվել է Մեծ Հայքում մինչև հայ Արշակունի արքայատան անկումը (IV դարի վերջ – V դարի սկիզբ)։ Կազմվել է քառաբաժին բոլորակ աղյուսակի ձևով՝ ըստ Մեծ Հայքի չորս կուսակալ զորավարությունների (Հյուսիսային, Հարավային, Արևելյան և Արևմտյան դռների)։ Յուրաքանչյուր բաժնում դասվել են 21 կամ 22 նախարարություն՝ նշելով նրանց յուրաքանչյուրի զորաքանակը։ Ըստ մեզ հասած զորանամակի, Արշակունիների օրոք Հայոց զորքի ընդհանուր թվաքանակը եղել է 124 հազար մարտիկ, որից 84 հազարը կազմել են նախարարական կամ սեպուհական, իսկ 40 հազարը՝ արքունի (ոստանիկ) և մարդպետական գնդերը։ Արտաքին վտանգի ժամանակ նախարարները իրենց զինվորական ուժերը գումարել են Զորանամակով սահմանված զորաթևում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում Հայոց արքայի կամ սպարապետի հրամանով օգնել են այս կամ այն զորաթևին։
Զորանամակի միակ ձեռագիր օրինակը, որը կցված է եղել Անանիա Շիրակացու Ժամանակագրությանը, մեզ է հասել Տիրամայր անունով մի հայուհու ընդօրինակությամբ։ Այն առաջին անգամ հրատարակել է (1842 թ) Հովհաննես Շահխաթունյանցը իր «Ստորագրություն կաթողիկե Էջմիածնի և հինգ գավառացն Այրարատայ » գրքի Բ հատորում (Էջմիածին, 1842, էջ 58)։ Զորանամակի ձեռագիր թերի մի օրինակ պահպանվում է Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում։


Մարտի 4-7

Համաշխարհային պատմություն.
https://lib.armedu.am/resource/1755
1. 
Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.աՀելլենիստական աշխարհը
բՀռոմեական կայսրությունը  1-5-րդ դարերում /բանավորդասագիրքէջ 54-59/.
Առաջադրանքներ.1. Ներկայացրե՛ք Ալ․ Մակեդոնացու Արևելյան արշավանքներիարդյունքները։
Մ.թ.ա 331 թվականի ամռանը Ալեքսանդրի բանակն անցնում է Եփրատ և Տիգրիս գետերը և ճանապարհ բռնում դեպի Մարաստան։ Պարսկական բանակը Դարեհ III Աքեմենյան արքայի գլխավորությամբ, արյաց երկրի մեծ հարթավայրում սպասում էր մակեդոնական բանակի հարձակմանը։ Մ.թ.ա 331 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Գավգամելաբնակավայրի շրջակայքում տեղի է ունենում Ալեքսանդրի և Դարեհի բանակների վճռականճակատամարտը։ Գավգամելայի ընդարձակ հարթավայրը (ի տարբերություն Իսոսի) հարմար էր պարսկական զորքի ծավալման համար: ԿուրցիուսՌուֆուսը հաղորդում է, որ Ալեքսանդրը ուներ 40 հազար հետևակ և 7 հազար հեծյալ։ Դարեհի բանակում ընդգրկված էին իր հսկայական տերության հպատակ ժողովուրդները՝ հայերը, եգիպտացիները, բաբելոնացիները, մարերը, պարթևները, ասորիները, բակտրիացիները, սկյութները, հնդիկները, հույն վարձկանները, կապադովկիացիները և այլն։ Պարսկական աջ թևում էին նաև Մեծ ու ՓոքրՀայքի զորաջոկատները՝ կուսակալներ Երվանդի ու Միհրվահիշտի գլխավորությամբ։ Ճակատամարտի սկզբնահատվածում աքեմենյան բանակը փորձում է հելլեններին գցել շրջափակման մեջ, սակայն Ալեքսանդրը փչացնում է պարսիկների գծած ծրագիրը։ 
Շատ չանցած նախաձեռնությունն անցնում է մակեդոնացիների ձեռքը, որի պատճառով էլ Դարեհը փախուստի է դիմում մարտի դաշտից[29]։ Ինչպես Իսոսում, այնպես էլ Գավգամելայում, Ալեքսանդրը սկսում է հետապնդել աշխարհակալ տիրակալության արքայից արքային, սակայն տեղեկանալով հայերի և պարթևների դեմ մարտնչող Պարմենիոնի զորաթևի կրիտիկական վիճակի մասին՝ ստիպված է լինում դադարեցնել հետապնդումն ու վերադառնալ ճակատամարտի վայր։ Շուտով պարսից զորաբանակն իմանում է արքայի նահանջի մասին և խուճապահար սկսում է փախչել։ Մակեդոնականփաղանգը շարունակում է հաղթարշավը և Գավգամելայի դաշտը վերածվում է աքեմենյան բանակի զինվորների սպանդանոցի։ Գավգամելան այն վճռորոշ հարվածն էր, որից հետո աքեմենյաններիտիրապետությունը այլևս երբեք ոտքի չկարողացավ կանգնել: Գրեթե միևնույն ժամանակահատվածում Հունաստանում տեղի է ունենում ներքին երկպառակություն։ Մակեդոնացիների և սպարտացիների միջև հակասությունը հերթական անգամ վերաճում է բաց պատերազմի։ Մ.թ. 331 թվականին ԱրկադիայիՄեգալոպոլիս քաղաքում տեղի է ունենում ճակատամարտ, որտեղ մակեդոնացիները վճռական հաղթանակ են տանում, իսկ Սպարտայի արքա Ագիսը զոհվում է։ Այսպիսով՝ սպարտացիներն ունենում են շուրջ հինգ, իսկ մակեդոնացիները՝ երեք ու կես հազար զինվորի կորուստ։ Այս թիվը մի քանի անգամ գերազանցում էր Գավգամելայում զոհված հելլենների թվին։ Իմանալով այս մասին՝ Ալեքսանդրն ասում է․ «Մինչ մենք այստեղ պայքարում ենքպարսիկների արքայի դեմ՝ Արկադիայում մկնային պատերազմ էընթանում»։
2. Ներկայացրե՛ք Արևմտյան Հռոմեական կայսրության անկմանպատճառները /գրավորդասագիրք և այլ աղբյուրներ/


Փետրվարի 25-Մարտի 1

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
-«Հայկական մշակույթը Հելլենիզմի դարաշրջանում» թեման.

ա/ Հելլենիստական դարաշրջանը և Հայաստանը
բ/ Գիրը, Պատմագրությունը, Գրականությունը
գ/ Ժողովրդական բանահյուսությունը և Թատրոնը
դ/ Արվեստը /բանավոր, դասագիրք, էջ 94-107/.
Առաջադրանքներ.1. Ներկայացրե՛ք Հայոց դիցարանի աստվածներին և նրանց պաշտամունքային կենտրոնները /Հունական դիցարանի աստվածների համադրությամբ/:
2. Ձեր կարծիքով՝ նախաքրիստոնեական շրջանում կիրառվե՞լ են հայալեզու նշանագրեր: Բերե՛ք ձեզ հայտնի փաստեր:

Փետրվարի 18-22

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
-«Հայկական մշակույթը Ք.ա. 9-3-րդ դարերում» թեման՝

ա/ Վանի թագավորության նյութական մշակույթը /Ք.ա. 9-7-րդ դարեր/
բ/ Վանի թագավորության հոգևոր մշակույթը /Ք.ա. 9-7-րդ դարեր/
գ/ Հայկազուն Երվանդականների ժամանակաշրջանի մշակույթը /բանավոր, դասագիրք, էջ 85-94/.
Առաջադրանքներ.1. Ի՞նչ մշակույթ ձևավորվեց Վանի թագավորության շրջանում:
Վանի թագավորության պետական կրոնը հիմնված է եղել երկրի բնակչության ու տարբեր ցեղերի կրոնական պատկերացումների վրա, որոնք ի մի են բերվել ու կանոնավորվել են պետության կողմից՝ արձանագրվելով «Մհերի դռան» վրա։ Սակայն Վանի թագավորության կրոնի այդ ժայռափոր խմբագրությունը վերջնական չի կարող համարվել, քանզի երիտասարդ պետության քաղաքական ու մշակութային առաջընթացին զուգահեռ զարգացում էր ապրում նաև կրոնը․ նոր աստվածություններ էին անցնում դիցարան՝ իրենց հետ բերելով նոր կրոնական պատկերացումներ։ Հատկանշական է, որ թագավորության դիցարանում առկա բազմաթիվ աստվածությունների ու «սրբությունների» առկայության պայմաններում ամենա պաշտելի աստվածը Խալդին էր, որը հաճախ դիցարանին հաղորդում էր միաստվածության հատկանիշներ։
2. Ներկայացրե՛ք Վանի թագավորության գրային համակարգը:
Մեզ են հասել նաև մեհենագրային (հիերոգլիֆային) արձանագրություններ։ Վանի թագավորության մեհենագրային համակարգը բաղկացած է շուրջ 300 նշաններից, որոնք դրվել են աջից ձախ, հորիզոնական գրության դեպքում՝ վերից վար (առանց բառանջատման)։ Մեզ են հասել շուրջ 1500 մեհենագրային արձանագրություններ և մեհենանշաններ։ Վերծանության առաջին արդյունքների հիման վրա ենթադրվում է, որ մեհենագրային համակարգի լեզուն եղել է հնագույն հայերենը։Սեպագիր արձանագրությունները միատիպ են և մեծ մասամբ հաղորդում են թագավորների ձեռնարկած արշավանքների և շինարարական աշխատանքների մասին։ Այդ արձանագրությունների թարգմանությունը կապված է զգալի դժվարությունների հետ և լիակատար ու վերջնական համարվել չի կարող։

3. Ներկայացրե՛ք Հայոց հին դիցարանը /գրավոր, դասագիրք և այլ աղբյուրներ/.
Հայկական դիցաբանություն, հայկական ցեղերի ու ցեղային միությունների, ավելի ուշ՝ հայ ժողովրդի շրջանում տարածված հավատալիքներ։ Այն ներկայացված է մի քանի դիցարաններով պայմանականորեն առաջին շրջանի՝ բրոնզի և երկաթի դարերի հայկական տոհմացեղային դիցարան։ Երկրորդ շրջան Զրադաշտականություն (Երվանդունիների թագավորության շրջանում՝ մ.թ.ա. 6-2-րդ դարեր) և հելլենիստական (Արտաշեսյան և Արշակունյաց թագավորության շրջանում՝ մ.թ.ա. 2 - մ.թ. 4-րդ դարեր)։
Հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական դիցաբանությունը 4-րդ դարից սկսած ամբողջությամբ իր տեղն է զիջում քրիստոնեությանը, որը Հայաստանում ընդունվել էր 301 թվականին։
Հայոց առաջին դիցարանը կազմավորվում է ավելի վաղ քան ընդունված է նշել դավանաբանության մեջ։ Ըստ ավանադաբանության` Հայկը Նոյի հինգերորդ սերունդն էր, իսկ Նոյը Աստծո կամ Արարչի կողմից ընտրված Բարեպաշտն էր, Հայկն է հանդիսանում Նոյի իրավահաջորդը՝ տիտղոսակիր ժառանգը։ Ըստ շումերական աղբյուրների` տեղի է ունեցել աստվածների սերունդների չորս սերնդափոխություն։ Հնագույն շումերական գրավոր աղբյուրներում պահպանվել են տեղեկություններ Հայա անունուվ Աստծո մասին [2] և նրա՝ որպես առաջին աստվածներ սերունդների մասին։ Հայկական լեռնաշխարհում վկայված առաջին պետական կազմավորման՝ Արատտայի (մ. թ. ա. XXVIII–XXVII դարեր) հովանավորը արարչագործ Հայա աստծու որդի Դումուզին էր (շումերերեն է, նշանակում է «հարազատ որդի» բառի ծագումնաբանությունը ասում է ՝ «դու մեզ» սա ավելի հավաստի է), որի անունը Աստվածաշնչի թարգմանություններում փոխարինված է Հայկ-Օրիոնով։

Փետրվարի 11-15

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
-«Մեծ Հայքը 3-րդ դարում: Թագավորության հասարակական կյանքը» թեման՝

ա/ Հայ-պարսկական և հայ-հռոմեական հարաբերությունները
բ/ Տրդատ 3-րդ Մեծի գահակալումը: Մծբինի հաշտությունը
գ/ Պետական կարգը Արշակունիների օրոք /բանավոր, դասագիրք, էջ 82-84/.
Առաջադրանքներ.1. Ինչպե՞ս է բնութագրում Մ. Խորենացին 3-րդ դարի 2-րդ կեսին Հայաստանում տիրող վիճակը:
ՙ՚Հայոց թագավորը վերադարձավ մեծ հաղթությամբ , շատ ավարով ու ցնծալից ուրախությամբ . նա վերադարձավ Հայաստան ՝ Այրարատ գավառը ՝ Վաղարշապատ քաղաքը . եկավ մեծ ուրախությամբ , բարի անունով և շատ ավարով ՙՙ
ՙՙմեր երկիրը կառավարեց …պարսիկ գործակալների միջոցով …քսանվեց տարի ՙՙ

2. Ներկայացրե՛ք Մեծ Հայքի պետական կարգը Արշակունիների օրոք /գրավոր, դասագիրք և այլ աղբյուրներ/.
Պետական կարգը շարունակում էր մնալ միապետական : Երկիրը ղեկավարվում էր թագավորի միջոցով , որի իշխանությունը անսահմանափակ էր : Հայոց արքային էին ենթարկվում արքունի գործակալությունները , որոնց միջացով կարգավորվում էր երկրի տնտեսությունը , շինարարությունը , դատական և այլ բնագավառներ :

Փետրվարի 4-8

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
-«Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը 1-3-րդ դարերում» թեման՝

ա/ Հայաստանը և Հռոմի ու Պարթևստանի մրցակցությունը
բ/ Արշակունիների գահակալումը Մեծ Հայքի թագավորությունում /բանավոր, Հայոց պատմություն-10, էջ 74-80/
Առաջադրանքներ.
1. Ներկայացրե՛ք Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությունը դրածո արքաների օրոք:
Արտաշեսյանների արքայատոհմը դադարեց գոյություն ունենալ : Հռոմը գահ էր բարձրացնում Արտաշեսյանների հետ հեռավոր կապ ունեցող անձանց : Հայաստանի թագավոր է նշանակվում Ատրպատական-Մարաստանի արքա Արիոբարզանեսը  : Սկսվում են ապստամբություններ , իսկ 2 թ. վերաճում են հակահռոմեական հուժկու ապստամբության : Հայաստան է ժամանում հռոմեական զորքը և ճնշում ապստամբությունը : Հայաստանի թագավոր է նշանակվում սկզբում ՝ Արիոբարզանեսը , ապա՝ նրա որդին ՝ Արտավազդ Դ : Սակայն նրանք զոհ են գնում հայերի կազմակերպած դավադրություններին : Այս անգամ թագավոր է նշանակվում է Օգոստոս կայսեր թեկնածուն ՝Տիգրան Ե :
Ընդիմանալով այս ամենին հայերը գահ են բարձրացնում նրա քրոջը՝ Էրատոյին ,իսկ  այնուհետև Վոնոն Արշակունուն :

18թ. հայերի և հռոմեացիների համաձայնությամբ թագավոր է  նշանակվում Զենոնը , ով վարոմ էր հայերի շահերից բխող քաղաքականություն : Նրա մահից հետո գահը հանձնեցին վրաց արքայազն Միհրդատ Իբերացուն : 51  թ. հայոց գահը բռնազավթվեց Միհրդատի եղբայր ՝ Հռադամիզդի կողմից :
2. Ներկայացրե՛ք ստորև թվարկված արքաների կարևոր ձեռնարկումները.
ա/ Տրդատ 1-ին
բ/ Սանատրուկ 2-րդ
գ/ Վաղարշ 1-ին
դ/ Վաղարշ 2-րդ /գրավոր, դասագիրք և այլ աղբյուրներ/.
Դասագիրք-Հայոց պատմություն-10.


ա/  65 թ. Տրդատը մեծ շքախմբով ՝իր ընտանիքով, 3000 հայ ու պարթև հեծյալներով գնում է Հռոմ  և թագադրվում : Նրա օրոք միջազգային ասպարեզում Հայաստանի վիճակը կայունանում է : Վերականգնվում է Արտաշատ մայրաքաղաքը : Կառուցապատում է հինավուրց Գաոնու ամրոցը ՝ իր շինություններով և Արեգ-Միհրի տաճարով : 72 թ. Ըրդատը կանխում է Ալանների կազմակերպած հարձակումները :
բ/ Նա իր աթոռանիստն է դարձնում Մծուրք քաղաքը ՝ Արածանիի ափին ՝ Մշո դաշտում : Նրա օրոք Տիգրանակերտից Արտաշատ տանող կարևոր նշանակության առևտրական ճանապարհ էր անցնում : Մահանում է 110 թ .:
գ/  Վաղարշ 1-ի օրոք Վարդգեսավան գյուղաքաղաքը զարգանում և վերածվում է մի մեծ քաղաքի և դառնում է Արշակունյաց  թագավորության երկրորդ մայրաքաղաքը : Նա քաղաքը շրձապատում է ամուր պարիսպներով :
դ/ Վաղարշ 2-րդը չեզոքություն է պահպանում Հռոմում կայսերական գահի համար մղվող պայքարում : Նա մերժում է Նիգեր կայսեր օգնության խնդրանքը պարզաբանելով,որ կմիջամտի միայն այն դեպքում ,երբ իր վրա հարձակվեն : Նա հաշտության պայմանագիր է կնքում հռոմեական նոր կայսր Սեպտիմիոս Սևերոսի հետ ,որի հետևանքով հռոմեական լեգեոնները հեռացվում են  Հայաստանից : Ըստ պայմանագրի հռոմեացիները պարտավորվում էին գումար վճարել հայոց այրուձիին : Վաղարշ 2-րդի օրոք Հայաստանն այնքան է հզորանում , որ հայ Արշակունիների թագավորական իշխանությունը դառնում է ժառանգական :


Դեկտեմբերի 3-7

Համաշխարհային պատմություն.
https://lib.armedu.am/resource/1755
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 5. Հին քաղաքակրթությունների մշակութային պատմությունը.
ա/ Գիր և Գրականություն
բ/ Գիտություն
գ/ Կրոն
դ/ Արվեստ /էջ 43-53/-/բանավոր, դասագիրք/.
Առաջադրանքներ.1. Ներկայացրե՛ք Հին աշխարհի գրային համակարգը:
Գրային համակարգերի հայտնագործումը համընկնում է Բրոնզի դարի սկզբի հետ: Շումերական սեպագրերը և Եգիպտական հիերոգլիֆները հիմնականում համարվում են ամենավաղ գրային համակարգերը, որոնք երկուսն էլ ծագել են դրանց նախորդող նշանային համակարգերից մ.թ.ա. 3400-ից 3200 թթ.: Դրանցով արձանագրված առաջին կապակցված տեքստերը պատկանում են մ.թ.ա. 2600 թվականին: Շումերական գիրը ընդհանուր առմամբ համարվում է անկախ հայտնագործություն, սակայն դեռևս վիճաբանություններ են տեղի ունենում այն հարցի վերաբերյալ, թե արդյոք եգիպտերենը զարգացել է շումերերենից անկախ, թե կրել է դրա ազդեցությունը մշակույթի տարածման արդյունքում:

2. Ներկայացրե՛ք Գիտության բնագավառները և Հին աշխարհի երկրների ունեցած նվաճումները այդ բնագավառներում:


3. Ներկայացրե՛ք Հին աշխարհում ստեղծված Համաշխարհային կրոնները:

4. Թվարկե՛ք Հին աշխարհի ճարտարապետության նշանավոր կոթողներ /գրավոր/.


Նոյեմբերի 26-30

Համաշխարհային պատմություն.
https://lib.armedu.am/resource/1755
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 4. Վաղ Հռոմ.
ա/ Վաղ Հռոմ: Իտալիայի նվաճումը /էջ 32-34/
բ/ Հռոմը՝ Միջերկրական ծովի ավազանի գերիշխող /էջ 35-36/
գ/ Հանրապետությունից կայսրություն /էջ 37-40/-/բանավոր, դասագիրք/.
Առաջադրանքներ.1. Ներկայացրե՛ք Կեսարի իրականացրած բարեփոխումները Հռոմում.
Անցկացրել է վարչական, դրամական, տոմարական (հուլյան տոմար) բարեփոխումներ։ 
Կեսարի անձը մեծ ժողովրդականություն է վայելել Միջնադարում և Նոր ժամանակներում։ Քաղաքական և ռազմական գործունեությունից բացի նա հայտնի է նաև որպես գրական գործիչ։

2. Ներկայացրե՛ք 1-ին և 2-րդ եռապետությունները Հռոմում /գրավոր/.

Մ.թ.ա. 63 թ. Հուլիոս Կեսարն ընտրվեց Հռոմի մեծ պոնտիֆիկ՝ քրմապետ: Սակայն սա չէր Կեսարի նպատակը: Նրան զորք էր պետք, իշխանություն: Մ.թ.ա. 61 թ. նա նշանակվեց Իսպանիա պրովինցիայի կառավարիչ: Մեկ տարի անց Հռոմում ընտրություններ էին: Եվ ահա ի հայտ եկան Կեսարի դիվանագիտական հմտություններն ու կազմակերպչական տաղանդը: Սենատում իր ազդեցությունը մեծացնելու համար Կեսարը խնդրեց մեծանուն հռետոր, իմաստասեր, քաղաքական գործիչ Կատոնի դստեր ձեռքը: Վերջինս մերժեց, քանի որ արդարադատ մարդ լինելով՝ տանել չէր կարողանում Կեսարին և փորձում էր կանխարգելել նրա ձեռնարկումները Հռոմի հանրապետական կարգերի դեմ: Ընտրություններից առաջ Կեսարն իր դուստր Յուլիային ամուսնացրեց Պոմպեոսի հետ, չնայած աղջիկն ամուսնացած էր Սերվիլիոս Ցեպինիոսի հետ: Վերջինիս հետ ամուսնացրին Պոմպեոսի աղջկան, որը նշանված էր Սուլլայի տղայի` Փավստոսի հետ: Ինքը` Կեսարը, ամուսնացավ Պիզոնի դուստր Կալպուռնայի հետ: Նման կոմբինացիաներով Կեսարը թիմ ձևավորեց: Չուշացավ Կատոնի հակահարվածը, որ հայտարարեց, թե մի խումբ մարդիկ Հռոմում կավատությամբ ուզում են իշխանություն զավթել: Արդյունքում Կեսարը մ.թ.ա. 60-ին Գնեոս Պոմպեոսի և Մարկոս Կրասոսի հետ ստեղծեց առաջին եռապետությունը:

Նոյեմբերի 19-23

Համաշխարհային պատմություն.
https://lib.armedu.am/resource/1755
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 3. Արևմտյան քաղաքակրթությունները.

ա/ Հունական քաղաքակրթության սկիզբը /էջ 24-26/
բ/ Դասական շրջանի հունական պոլիսը /էջ 27-29/
գ/ Հունաստանը Ք. ա. 5-րդ դարում /էջ 30-32/-/բանավոր, դասագիրք/.
Առաջադրանքներ.1. Բնութագրե՛ք Հոմերոսյան դարաշրջանի Հունաստանը.
2. Ներկայացրե՛ք Սոլոնի, Կլիսթենեսի և Պերիկլեսի բարեփոխումները և դրանց նշանակությունը Աթենքի համար /գրավոր/.

Նոյեմբերի 12-17

Համաշխարհային պատմություն.
https://lib.armedu.am/resource/1755

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 2. Նոր Ասորեստանյան և Նոր Բաբելոնյան տերությունները: Իրանական բարձրավանդակը /բանավոր, Համաշխարհային պատմություն, էջ 19-23/
2. Ներկայացրե՛ք Ասորեստանի արտաքին քաղաքականությունը Սարգոն 2-րդի օրոք /գրավոր/
3. Ներկայացրե՛ք Աքեմենյան տերության արքա Դարեհ 1-ինի բարեփոխումները /գրավոր/.
Սարգոն II-ը իր դիրքն ամրապնդելու նպատակով մեծ արտոնություններ է շնորհել բարձրաստիճան վերնախավին, զինվորականներին, վերականգնել է Ասորեստանի, Բաբելոնիայի հին քաղաքների՝ Աշշուրի, Նիպպուրի, Սիպպարի և Բաբելոնի արտոնությունները, իր կողմն է գրավել քրմական և առևտրական դասին։ Ամրացրել է բանակը, ստեղծել վարձկան զորք։ Արտաքին ասպարեզում շարունակել է հոր՝ Թիգլատպալասար 3-րդի նվաճողական քաղաքականությունը։ 721 թ-ին գրավել է դեռևս Սալմանասար 5-րդի ժամանակ պաշարված Սամարիան՝ Իսրայելի մայրաքաղաքը, 720 թ-ին՝ Ռաֆիա քաղաքը (Գազայից հարավ) և պարտության մատնել նրան դաշնակցած եգիպտական զորքին, 719 թ-ին հաղթել է Կարքեմիշի թագավորին։
Դարեհ I-ը կատարել է վարչատնտեսական ու ռազմական բարեփոխումներ, տիրակալությունը բաժանել է 24 սատրապության, նշանակել  կառավարիչ-սատրապներ, որոնք  ենթարկվել են արքային: Մ. թ. ա. V դարի հույն պատմիչ Հերոդոտոսը տեղեկացնում է Աքեմենյան 20 սատրապության ժողովուրդների, նրանցից գանձվող հարկերի չափերի մասին: Հայաստանը, լինելով XIII սատրապության հիմնական երկիրը, պարսից բանակին հանձնել է 20 հզ. նժույգ և արքունիքին տարեկան վճարել է 400 տաղանդ արծաթ: Հայոց թագավոր-սատրապներն իրենց զորքերով մասնակցել են տերության պատերազմներին: Հատկապես հռչակված էր հայոց այրուձին: Պարսիկներն արտոնյալ էին` հարկերից` ազատված: Չափահաս պարսիկ այրերն ապրել են պետական գանձարանի, այսինքն՝ նվաճված ժողովուրդներից գանձվող հարկերի հաշվին, ծառայել  են «անմահների» գնդում, բանակի հրամանատարական կազմում, պետական գործակալություններում: 
Դարեհ I-ը սահմանել է դրամական ընդհանուր կարգ՝ ըստ ոսկե դրամի՝ դարիկի կամ դահեկանի (8,416 գ): Ոսկեդրամ հատելու իրավունք վերապահվել է միայն Աքեմենյան թագավորին, իսկ տեղական թագավորներին ու իշխաններին՝ միայն արծաթե դրամ՝ սիկլ (5,62 գ = 0,05 դարիկի): 

Դարեհ I-ը զբաղվել է տերության կարևոր տնտեսական և վարչական կենտրոնները միացնող ճանապարհների շինարարությամբ, կարգավորել հին առևտրական ճանապարհները: Նշանավոր էր շուրջ 2 հզ. կմ երկարությամբ «արքայական ճանապարհը»՝ բազմաթիվ իջևանատներով և փոստատներով: Ճանապարհը, որի մի մասն անցնում էր Հայաստանի հարավային շրջաններով, ձգվում էր տերության արևելքից մինչև արևմուտք՝ մայրաքաղաք Շոշից մինչև Էգեյան ծով: Դարեհ I-ի բարեփոխումների շնորհիվ Աքեմենյան տիրակալությունը համախմբվել և հզորացել է: 

Նոյեմբերի 5-9- Նախագծային շաբաթ

«ԵՐԵՎԱՆ 2800»«ՀԻՆ ԵՐԵՎԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ-ուսումնասիրում ենք Երևանի հին թաղամասերը.Կրթական պարտեզ
«ՍԱՐԱԼԱՆՋԻ ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻ» ՆԱԽԱԳԻԾ- Խաղողատունկ Սարալանջում

Հոկտեմբերի 29-Նոյեմբերի 2- Ուսումնական արձակուրդ

1. Անցածի կրկնություն- բանավոր ստուգման համար
2. Բլոգային աշխատանքների վերանայում-լրացումներ- գրավոր ստուգման համար

Հոկտեմբերի 22-26- Նախագծային շաբաթ

«ԵՐԵՎԱՆ 2800»«ՀԻՆ ԵՐԵՎԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ-ուսումնասիրում ենք Երևանի հին թաղամասերը.Կրթական պարտեզ
«ՍԱՐԱԼԱՆՋԻ ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻ» ՆԱԽԱԳԻԾ- շարունակում ենք Սարալանջում խաղողի այգի հիմնելու աշխատանքները.

Հոկտեմբերի 15-19

Համաշխարհային պատմություն.
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 1. Արևելքի 1-ին պետությունները- Եգիպտոս: Համաեգիպտական պետությունը /բանավոր, Համաշխարհային պատմություն-10, էջ 7-9, 13-15/

2. Ի՞նչ ազդեցություն են ունեցել աշխարհագրական պայմանները եգիպտական քաղաքակրթության ձևավորման վրա /գրավոր/
3. Ներկայացրե՛ք փարավոն Ռամզես 2-րդի իրականացրած բարեփոխումները /գրավոր/.

Եգիպտական քաղաքակրթությունը ձևավորվել է Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում` Նեղոս գետի ստորին հոսանքի շրջանում: Աշխարհագրական առումով երկիրը բաժանվում է երկու մասի` վերին և ստորին Եգիպտոս: Վերին Եգիպտոսը ձգվում է Նեղոսի հովտով, որը գետի երկու ափերին ընկած մի նեղ գոտի է: Ստորին Եգիպտոսը Նեղոսի դելտայի շրջանն է: Եգիպտոսում առաջին մշտական բնակավայրերը հանդես են գալիս Ք.ա. 6-րդ հազարամյակում: Հաջորդ հազարամյակի վերջում մարդիկ սկսեցին կառուցել ջրանցքներ, օգտագործել պղնձե գործիքներ և զենքեր: Բարձր զարգացման հասավ խեցեգործությունը, սկիզբ դրվեց միջազգային առևտրին: Ք.ա. 4-րդ հազարամյակի առաջին կեսին մեծ փոփոխություններ արձանագրվեցին հասարակության կյանքում: Բնակավայրերի պարսպապատումը և խոշոր դամբարանների առկայությունը վկայում են հասարակության շերտավորման և քաղաքական կենտրոնացվածության մասին : Այդ պահից արդեն Եգիպտոսում սկսվում է պետականության ձևավորումը:
Ռամզես II-ը խեթերի հետ խաղաղություն հաստատեց ինչն էլ նպաստեց շինարարության զարգացմանը: Ստորին Եգիպտոսում, Դելտայիարևելքում նա հսկայական շինարարություն է ծավալում: Այստեղ անցկացվում են ջրանցքներ, կառուցվում քաղաքներ, ինչպես նաև մայրաքաղաք Պեր-Ռամզեսը (Ռամզեսի տուն): Շինարարական աշխատանքներից հետո Նեղոսի ողջ արևելյան դելտան կոչվում է Ռամսեսի երկիր։ Հայտնի են նաև փարավոնի մեծածավալ շինարարական աշխատանքները Նուբիայում, Թեբեում, Կառնակում, Աբիդոսում: Տաճարներ է կառուցել Մեմփիսում, Աբիդոսում ավարտին է հասցրել հոր՝ Սաթի I-ի հոյակերտ տաճարը, ընդլայնել է Լուքսորի տաճարը, այնտեղ կառուցելով լայնարձակ պալատներ և քանդակազարդ սյուներ։ Տաճարներ է կառուցում Նուբիայում, Նեղոսի արևմտյան ափին՝ Աբու Սիմբելում, Ասուան քաղաքից 280 կմ դեպի հարավ։ Ժայռերի մեջ փորված երկու տաճարներից մեծը նվիրված Է Ամոն, Պտահ և Հարախտի աստվածներին ու իրեն՝ փարավոնին, փոքրը՝ Հաթոր աստվածուհուն և փարավոնի կնոջը՝ Նեֆերտարիին։ Մեծ տաճարի շքամուտքի երկու կողմում քանդակված են մոտ 20 մ բարձրությամբ հսկա արձաններ, բոլոր աստվածներին պատկերում է իր կերպարով։ Փարավոնի հայացքն ուղղված է դեպի արևելք, դեպի ծագող արևի կողմը։ Ռամզեսի ոտքերի մոտ իր ընտանիքի անդամներից ոմանց անձաններն են, մասնավորապես կնոջ՝ Նեֆերտարիի, մոր և մի քանի երեխաների, նա ավելի քան 200 երեխա ուներ։ 1979 թ-ին այն դասվել է Միավորված Ազգերի Կրթության, Գիտության և Մշակույթի Կազմակերպության համաշխարհային ժառանգության ցանկի մեջ։

Հոկտեմբերի 8-10

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 6. Արտավազդ 2-րդ: Վերջին Արտաշեսյաններ: Թագավորության անկումը /բանավոր, դասագիրք, էջ 76-80/

2. Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Հայաստանը Արտավազդ 2-րդի օրոք: Ճի՞շտ էր արդյոք այն: Ձեր կարծիքը /գրավոր/

Արտավազ բ-ն գահակալել է մ.թ.ա. 55-34-ին հաջորդելով իր հորը՝ Տիգրան մեծին։ Գտնվելով հռոմեական և պարթեական պետությունների միջև, Հայաստանը հարկադրաբար մասնակցել է նրանց բախումներին, հարելով մերթ մեկին, մերթ մյուսին։ Նա վարել է դիվանագիտական քաղաքականություն։ Իմ կարծիքով այո դա ճիշտ է, երբ ղեկավարում ես խելացի ու խաղաղ կերպով։


3. Ներկայացրե՛ք Հայաստանի ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական դրությունը վերջին Արտաշեսյանների օրոք /գրավոր/.

Արտավազդ բ-ից հետո գահ է բարձրացել նրա որդի Արտաշես բ-ն  գահակալել է 10 տարի մ․թ․ա 30-20 թվականներին։ Հոր և եղբայրների գերեվարությունից հետո Արտաշեսը ռազմական դաշինք է կնքել Պարթևաց Հրահատ IV թագավորի հետ և օկուպացված Հայաստանից արքունի զորագնդով քաշվել Պարթևաստան։ Արտաշես Բ-ն մտել է Հայաստան, պարտության մատնել այնտեղ գտնվող հռոմեացիներին և հաստատվել հայրենական գահին։ Նա Հայաստանին է միացրել նաև Ատրպատակարանը։ Մ.թ.ա. 29-ին Արտաշեսը դեսպանություն է ուղարկել Հռոմ և պահանջել ազատել եղբայրներին՝ Տիգրանին ու Արտավազդին, որոնք Ակտիումի ճակատամարտից հետո Եգիպտոսից Հռոմ էին տարվել։ Արտաշեսը չի ցանկացել, որ հայ արքայազունները հռոմեական դաստիարակություն ստանան և դիվանագիտական զենք դառնան թշնամու ձեռքին։ Քանի որ Արտաշեսը ժառանգորդ չի ունեցել, ապա եղբայրներին գերությունից ազատելու փորձը եղել է նաև Արտաշեսյան գահի պահպանման մտահոգություն։ Օկտավիանոսը մերժել է Արտաշեսի պահանջը՝ պատճառաբանելով, որ նա կոտորել է հռոմեացիներին։ Պատերազմից խույս տալու և երկրի անկախությունն իսպառ չկորցնելու հույսերով Հռոմիացիները դավադրաբար սպանել են Արտաշես Բ–ին և պատգամավորություն ուղարկել Օգոստոսի մոտ՝ խնդրելով Տիգրանին տալ Հայաստանի գահը։ Հռոմեական թագավորը մտել է Հայաստան, Տիգրան Գ–ին թագավոր հռչակել՝ այնտեղ հաստատելով Հռոմի գերիշխանությունը։ Հայաստանից անջատել է Ատրպատակարանը։ Արտաշես Բ եղել է Արտաշեսյան հարստության վերջին հզոր ներկայացուցիչը, որից հետո սկսվել է այդ հարստության անկման ժամանակաշրջանը։ Արտաշես բ-ին սպանելուց հետո Հռոմիացիները գահեն բարձրացրել նրա եղբորը՝ Տիգրան Գ-ին։  Հայաստանը թուլացնելու նպատակով Հռոմը նրանից անջատել է Ատրպատականը և այնտեղ թագավոր հռչակել իր դրածո Արիոբարզանին։
Սակայն Տիգրան Գ չի դարձել Հռոմի հլու կամակատարը։ Իսկ մ.թ.ա. 10–ին ընդհանրապես հրաժարվել է հռոմեական կողմնորոշումից և վարել անկախ քաղաքականություն։ Տիգրան Դ (ծն.թ. անհայտ մ.թ.ա. 30 ական թթ..–1), Հայոց թագավոր մ.թ.ա. 8–5 թթ. և մ.թ.ա. 2 թ. – մ.թ. 1 թ, Արտաշեսյան հարստությունից, Տիգրան Գ–ի որդին։ Գահակալել է քրոջ՝ Էրատոյի հետ։ Տիգրան Դ–ի գործունեության մասին տեղեկությունները կցկտուր են. հայտնի է, որ վարել է Հռոմից անկախ քաղաքականություն, հակադրվել նրա զավթողական նկրտումներին։ Անհանգստացած Տիգրան Դ–ի ինքնուրույն քաղաքականությունից՝ Օգոստոս Օկտավիանոս կայսրը մ.թ.ա. 5 թ. Հայաստան է ուղարկել հռոմեական բանակ, որը տապալել է Տիգրան Դ–ին և Էրատոյին, հայկական գահը հանձնել նրանց հորեղբորը՝ Արտավազդ Գ–ին։ Արտավազդ Գ (ծն. թ. անհայտ– մ.թ.ա. մոտ 2), հայոց թագավոր մ.թ.ա. 5–ից։ Արտավազդ Բ–ի որդին։ Շուրջ քառորդ դար պատանդ է եղել Հռոմում և խորթացել հայրենի բարքերին, սովորություններին և մայրենի լեզվին։ Անհանգստացած Տիգրան Դ–ի ինքնուրույն քաղաքականությունից, մ.թ.ա. 5–ին կայսերական բանակը ներխուժել է Մեծ ՀայքՏիգրան Դ–ին և Էրատոյին հարկադրել գահը զիջել Հռոմի դրածո Արտավազդին։ Մ.թ.ա. 2 թ. հայերնապստամբել են, գահընկեց արել Արտավազդին և կրկին թագավոր հռչակել Տիգրան Դ–ին և Էրատոյին։ Արտավազդին պաշտպանող հռոմեական լեգեոնները, զգալի կորուստներ կրելով, արտաքսվել են Մեծ Հայքից։ Հռոմեական ուժերի հետ նահանջող Արտավազդը շուտով հիվանդացել է և մահացել, և այսպես Արտաշեսյան թագավորությունը անկում ապրեց։ 

Հոկտեմբերի 1-5

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.

Թեմա 5. «Մեծ Հայքի Արտաշեսյանների թագավորությունը». Հարստության հիմնումը՝ Արտաշես 1-ին, Հայաստանը Աշխարհակալ տերություն՝ Տիգրան 2-րդ Մեծ, Ռազմաքաղաքական նոր իրադրությունը Առաջավոր Ասիայում /բանավոր, դասագիրք, էջ 58-75/

2. Օգտվելով տարբեր աղբյուրներից՝ պատրաստե՛ք նյութ՝ ներկայացնելով Արտաշես 1-ինին որպես ռազմական և քաղաքական գործչի /գրավոր/

Արտաշես 1-ը եղել է շատ հզոր թագավոր և ինչու ոչ եղել է հզոր ռազմական և քաղաքական գործիչ։ 
Ռազմական բարեփոխումներ։ Զորքը բաժանեց 4 մասի (զորավարությունների)։
Արևելյան զորավարություն, հրամանատար որդի Արտավազդ
Արևմտյան զորավարություն, հրամանատար որդի Տիրան
Հարավային զորավարություն, հրամանատար զորավար Սմբատ
Հյուսիսային զորավարություն, հրաամանատար որդի Զարեհ
Վարչական բարեփոխում։ Երկիրը բաժանեց 120 գավառների (ստրատեգիաների)։
Հողային բարեփոխում։  Մ․թ․ա 180թ, հրամանագիր հողային բարեփողման վերաբերյալ։ Մասնավոր հողավոր տնտեսությունների  (ագարակների) սահմանները սահմանազատվեցին համայքին պատկանող հողերից։ 
Մայրաքաղաք Արտաշատ։ Մ․թ․ա 185թ․ Արարատյան դաշտ, Արաքս և Մեծամոր գետերի խառնարան (Մովսես Խորենացի)։
  Կարթագենացի զորավար Հանիբալ, ով ընտեր է Արտաշատի տեղանքը և կազմել է հատակագիծը (Հայկական Կարթագեն)։


3. Ներկայացրե՛ք Արտաշատի պայմանագիրը: Փորձե՛ք գնահատել այն /գրավոր/.

Արտաշատի պայմանագիրը կնքվել է հռոմեական զորավար Գնեոս Պոմպեոսի և հայոց թագավոր Տիգրան մեծի միջև։ Արտաշատի պայմանագրով ավարտվել են մ.թ.ա. 60-ական թթ հայ-հռոմեական պատերազմները։  Ըստ հաշտության պայմանների, Տիգրանը հրաժարվել է արտաքին նվաճումներից՝ Ասորիքից, Արևելյան Կիլիկիայից, Փյունիկիայից, Կապադովկիայից։ Ծոփքն ու Կորդուքը տրվել են Տիգրան Կրտսերին, որը հոր մահից հետո ժառանգելու էր նրա գահը։ Հայաստանը Հռոմին վճարել է 6000 տաղանդ ռազմատուգանք։ Հայաստանը ճանաչվել է իբրև Հռոմի բարեկամ և դաշնակից։ Իմ կարծիքով Տիգրան մեծը ճիշտ քայլ է կատարել կնքելով այս պայմանագիրը քանի որ պատերազմից հետո մենք բացի գրաված տարածքներից կարող էինք կորցնել նաև Հայկական հողերը իսկ այսպս կորցրեցինք միայն գրաված տարածքներն ու Ծոպք

Սեպտեմբերի 24-28

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 4. «Հայկազուն Երվանդականների թագավորությունը». Հայաստանը Ք. ա. 7-րդ դարավերջից մինչև Ք. ա. 330-ական թթ., Հայոց թագավորությունները Ք. ա. 331-201 թթ., Թագավորության պետական կարգը» /բանավոր, դասագիրք, էջ 47-53, 55/

2. Ներկայացրե՛ք Երվանդ 1-ին Սակավակյաց և Տիգրան 1-ին Երվանդյան արքաների օրոք տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները /գրավոր/


Երվանդ 1-ին Սակավակյաց 

Երվանդ առաջինը գահակալել է  մ.թ.ա. 570-560-ական թվականներին։  Խորենացին նրան անվանում է «Սակավակյաց»՝ նկատի ունենալով նրա թագավորելու կարճատևությունը։ Ինչպես նշում է Քսենոֆոնը, Երվանդն ունեցել է ընդարձակ տիրապետություն, շուրջ 3000 արծաթ տաղանդ հարստություն, 40 հազար հետևակային և 8 հազար հեծելակային զինվորական ուժ։ Մ.թ.ա. 585-550 թվականներին Աժդահակ թագավորի դեմ կռվում պարտվելով՝ Երվանդը ճանաչել է նրա գերիշխանությունը, վճարել տարեկան 50 տաղանդ հարկ, հայկական զորամասերով մասնակցել Մարաց արշավանքներին։ Սակայն, երբ Աժդահակը պատերազմի է դուրս եկել Բաբելոնիայի դեմ, Երվանդը հրաժարվել է մասնակցել։ Մարաստանի զորքերի գլխավոր հրամանատար Կյուրոս Աքեմենյանը ներխուժել է Հայաստան, կալանավորել Երվանդին և նրա ընտանիքին։ Երվանդի գահաժառանգ որդի Տիգրանի միջնորդությամբ կնքվել է նոր հաշտություն. Երվանդը վերստին ճանաչել է Աժդահակի գերիշխանությունը, տարեկան վճարել 100 տաղանդ հարկ, պարտավորվել զորքի կես մասով մասնակցել արշավանքներին։ Ըստ ավանդական պատմության, Երվանդի որդիներն էին Տիգրանը և Շավարշը, իսկ դուստր Տիգրանուհուն կնության էին տվել Աժդահակին։ Հետագայում հայկական ուժերը մեծապես օժանդակում են Կյուրոս Մեծին գրավել Մարաստանը։ «Կյուրոպեդիա» աշխատությունից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանից մարերի դեմ կռվին մասնակցել են 20 հազար հեծելազոր և 4 հազար հետևակ։ Մարաստանի դեմ Երվանդի և նրա որդի Տիգրանի պայքարը արտացոլվել է հին հայկական բանահյուսության մեջ, որից պահպանվել են պատառիկներ։

Տիգրան Երվանդյան

Տիգրան Երվանդյանը գահակալել է մ.թ.ա. մոտ 560-535 թվականներին։ Հաջորդել է հորը՝ Երվանդ Ա Սակավակյացին։ Վարել է Հայաստանը Մարաստանի գերիշխանությունից ազատագրելու քաղաքականություն՝ նրա դեմ պայքարում կողմնորոշվելով դեպի նոր ձևավորող Աքեմենյան Պարսկաստանը։ Այդ մասին են վկայում Տիգրան Երվանդյանի և Աքեմենյան տերության հիմնադիր Կյուրոսի անձնական բարեկամության վերաբերյալ պահպանված ավանդախառն տեղեկությունները։ Տիգրան Երվանդյանը մասնակցել է Մարաստանի թագավոր Աստիագեսի դեմ Կյուրոսի պատերազմին, որն ավարտվել է Մարաստանի պարտությամբ և Աքեմենյան պետության հիմնադրմամբ։ Ըստ հայկական ավանդության, Տիգրան Երվանդյանը այդ հաղթական մարտում սպանել է Աժդահակին։ Տիգրան Երվանդյանի օրոք Հայաստանը, պահպանելով ներքին անկախությունը, տուրք է վճարել Աքեմենյան Պարսկաստանին և իր զորքերով մասնակցել նրա մղած պատերազմներին։ Տիգրան Երվանդյանը կարողացել է հպատակեցնել Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքի սահմանին բնակվող խալդայների ռազմատենչ ցեղախմբին։ Տիգրան Երվանդյանի տերության տարածքը մոտավորապես համապատասխանել է Հայկական լեռնաշխարհի սահմաններին։ Հետագայում Կյուրոսը Հայաստանը վերածել է Աքեմենյան պետությանը ենթակա մարզի՝ սատրապության։ Տիգրան Երվանդյանի հետագա ճակատագրի մասին տեղեկություններ չեն պահպանվել։ 

3. Համեմատե՛ք Վանի թագավորության և Հայկազուն Երվանդականների թագավորության պետական կարգը /գրավոր/.

Սեպտեմբերի 17-21

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 3. «Վանի համահայկական թագավորությունը». Կազմավորումն ու հզորացումը, Վանի տերությունը Սարդուրի 2-րդի և նրա հաջորդների օրոք, Թագավորության անկումը, Պետական կարգը /բանավոր, դասագիրք, էջ 35-42, 44-46/

2. Ներկայացրե՛ք Էրեբունի բերդաքաղաքի հիմնադրման պատմությունը /գրավոր, տարբեր աղբյուրներ/

Էրեբունի ամրոց, հուշարձան, որը գտնվում է Հյաստանի մայրաքաղաք Երևան Էրեբունի վարչական շրջանում Արին բերդ բլրի վրա։ Հիմնադրվել է մ.թ.ա 782 թվականին Վանի թագավորության արքա Արգիշտի Ա֊ի կողմից։ Էրեբունին ուրարտական խոշոր ռազմա-ստրատեգիական հենակետ էր և իր հզոր զինվորական կայազորով կոչված էր ամրապնդելու երկրի դիրքերը հյուսիսային սահմանների հատվածում, ռազմատենչ, հատկապես Ուդարի-Էտուինի ցեղախմբերի ներխուժման վտանգը կանխելու համար։ Մյուս կողմից Արարատյան հարթավայրը Էրեբունիի հետ մեկտեղ, Վանի շրջանից հետո, ուրարտական պետության երկրորդ խոշոր տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային կենտրոնն էր։ 


3. Փորձե՛ք գնահատել Վանի համահայկական առաջին թագավորության տեղն ու դերը Հայոց պատմության մեջ /գրավոր/
4. Ներկայացրե՛ք Վանի թագավորության պետական կառավարման համակարգը և բանակի կազմը /գրավոր/.

Թագավորի հովանավորը գլխավոր աստված Խալդին էր, իսկ թագավորը՝ նրա ներկայացուցիչը, որն իր բոլոր գործերը կյանքի էր կոչում նրա անունից։ Վանի թագավորության բանակը, հին արևելյան բանակների օրինակով, կազմված էր հետևակից, հեծելազորից և մարտակառքերից։ Հետևակն էլ իր հերթին բաղկացած էր տեգավորների, տապարակիրների և աղեղնաձիգների զորամասերից։ Թագավորության Հատուկ ձիաբուծարանները բանակն ապահովում էին մարտական նժույգներով։ Բանակը բաժանվում էր 3000-անոց գնդերի, որոնք էլ իրենց հերթին կազմված էին 50-ական զինվորից բաղկացած վաշտերից։ Վանյան մարտիկների հոյակապ պատկերներ են պահպանվել պեղումների ժամանակ հայտնաբերված բրոնզե սաղավարտների վրա։

Սեպտեմբերի 10-14

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 1. «Հայկական քաղաքակրթության ձևավորման պատմաաշխարհագրական պայմանները. Հայկական լեռնաշխարհ
Թեմա 2. «Հայոց ծագումնաբանությունը, Հայկազունների Արարատյան թագավորությունը /բանավոր, Հայոց պատմության դասագիրք, 10-րդ դասարան, էջ 7-11, 21-24,  34/

2. Պատրաստել  նյութ՝ «Իմ կարծիքով՝ Հայկական լեռնաշխարհի ամենանշանավոր…» թեմայով.
– լեռնագագաթը
-գետը
-լիճը
-նահանգը /նշվածներից որևէ մեկը, գրավոր/.
3. Ներկայացրե՛ք Հնդեվրոպական Նախահայրենիքը և լեզվաընտանիքը /գրավոր, դասագիրք և այլ աղբյուրներ/.


2017-2018


 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 1991-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ     Հայաստանի հանրապետության անկախության հռչակումը: Հայաստանի անկախության հռչակագրի դրույթներից ելնելով՝ խորհրդարանը որոշեց 1991թ. Սեպտեմբերի 21-ին հանրպետության տարածքում անցկացնել հանրաքվե՝ ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու և անկախանալու նպատակով: Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը՝ 2մլն 43 հազար մարդ (կամ քվերակության իրավունք ունեցողների 94,39%) «այո» ասաց անկախությանը: Հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա 1991թ. Սեպտեմբերի 23-ին հանրապետության Գերագույն խորհուրդը Հայաստանը հռչակոց անկախ պետություն:
     Այսպիսով՝ իրականացավ անկախություն ձեռք բերելու հայա ժողովրդի երազանքը:
1991թ. Հեկտեմբերի 16-ին Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվեց նախագահական համաժողովրդական ընտրություններ: Ձայների ճնշող մեծամասնությունթյամբ (83%) հանրապետության նախագահ ընտրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իսկ փոխնախագաը՝ Գագիկ Հարությունյանը:
     Անկախության ուղին բռնած հանրապետության և նրա նորընտիր ղեկավարության ծանր փոձությունների էին սպասում: Հայաստանը փաստորեն կտրվել էր տնտեսական նախկին համակարգից: 1991թ. Նեյոմբերին հերթական անգամ խակվեց Ադրբեջնից եկող գազամուղը: Սկսվեց Հայաստանի Էներգետիկ շրջափակումը, բնակչությունը զրկվեց ջեռուղումից, ընդհատվեց երկաթուղային կապը, տնտեսությունը կանֆնեց կազմալուծման լուրջ վտանգի առաջ:
    1991թ. Դեկտեմբերի 8-ին Մինսկի մոտակայքի Բելովեժկ բնակավայրում երեք սլավոնական հանրապետությունների՝ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Բելառուսի ղեկավարները ստորագրեցին ԽՍՀՄ-ի գոյությունը դադարեցնելու համաձայնագիրը: Միաժամանակ հայտարարվեց միջազգային համագերծակցության նոր սուբյետկի՝ Անկախ Պետությունների Համագերծակցության կազմավորման մասին: Միութենական նախկին հանրապետություններից Մինսկի համաձայնագրին առաջինն արձագանքեց Հայաստանի Հանրապետությունը երը ողջունեց նաև ԱՊՀ-ի ստեղխումը՝ հայտնելով նրա միանալու իր պատրաստակամությունը:
     1991թ. Դեկտեմբերի 21-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Ալմա Աթայում 11 ինքնիշխան պետություններ, բացի Վրաստանից և մերձբալթյան երեք հանրապետություններից, ստորագրվեցին համաձայնագրերի ԱՊՀ ստեղծման մասին: Դրանով իրականացան ԽՍՀՄ-ի փլուզումը և հանրապետությունների անկախությունը:
     Այսպիսով՝ ազգային ժողովրդաարական շարժումով ոտքի կանգնած հայ ժողովուրդը հռչակեց իր անկախությունը:
     Սահմանադրության ընդունումը: Անկախության հռչակումից կարճ ժամանակ անց ՀՀ- ստացավ համընդհանուր միջազգային ճանաչում: Սկսվեց հայող անկախ հանրապետության պետական շինությունը:
     Հանրապետության պետական-քաղաքակա կյանքի ամենակարևոր իրադաձություններից էր սահմանադրության ընդունումը, որը տեղի ունեցավ 1995թ. Հուլիսի 5-ին: Նոր սահմանադրությունը դրեց ամբողջառիրակա համակարգից դեպի ժողորդվար պետության անցնելու իրավական հիմքերը: Այդ իրավական ձևակերպում տվեղ քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները: Ըստ սահմանադրության՝ ՀՀ ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն է:

    Սահմանադրությամբ հստատվեցին Հայաստանի երրորդ հանրապետության խորհրդանիշները՝ դրոշ, զինանշան և օրհներգը: Դետևս 1990թ. Օգոստոսի 24-ին հանրապետության պետական դրոշ ճանաչվեց եռագույնը՝ կարմիր, կապույտմ ծիրանագույն, որը Առաջին հանրապետության դրոշն էր: Այնուհետև ընդունվեց ՀՀ զինանշանը, երի կենտրոնում վահանը պահող արշիվն ու առյուշն են. Պատկերված է Արարատ լեռը՝ Նույյան տապանով: Որպես օրհներգ ընդունվեց Առաջին հանրապետության պետական հիմն «Մեր հայրենիգ» հայրենասիրական երգը:
     Սկսվեցին ձևավորվել պետաիրավակա նոր կառույցներ: Սահմանադրությունը նապատեսում էր նախագահակն հանրապետության համակարգ: Բարձրագույն օրենսդիր մարմինը՝ Գերագույն խորհուրդը վերանվանվեց Ազգային ժողով:
     ՀՀ տարածքային կառավարման կառուցվածքի բերալավմանն էին ծառաում 1995թ. Դեկտեմբերին կատարված վարչատարածքային փոփոխություններ: Հանրաօետության շուրջ չորս տասնյակի հասնող շրջանների միավորման միջոցով ստեղծվեցին 10մարզեր՝ Արագածոտնի, Շիրակի, Սյունիքի, Գեղարքունիկի, Լոռու, Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի, Վայոց ձորի, Տավուշի: Դրանց գումարվեց մարզի կարգավիճակ ստացած քաղաք մայր Երևանը: Մարզերը բաժանվեցին համայնքների:
     Ձեռնարկվեց նոր դատական համակարգի կազմավորումը: 2000թվականից սկսվեց դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ փուլը: 2001թ. Հիմնվեց ՀՀ տնտեսական դատարանը, ապա վարչական դատարանը:
     Դատական համակարգի անկախության ապահովմանն ուղղված կարևոր քայլերից էր ՀՀ Ազգային ժողովի կոմղից 2007թ. Վերջերին ընդունված «ՀՀ դատական օրենսգիրքը»:
     Հանրապետությունում կատարված տեղաշարժը առաջացրին սահմանդրության մեջ բարեփոխումներ կատարելոը անհրաժեշտություն: Դրանցից էին ՀՀ նախագահի ընեռված բացառիկ լիազորությունները սահմանափակելը, ՀՀ Ազգային ժողովի կոմղից գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացմանը և այլն: Նախապատրաստական աշխատանքներ կատարվեցին, և 2005թ. Նոեմբերի 27-ին համաժողովրդական հանրաքեվով հաստատվեց ՀՀ սահմանադրության բարեփոխված նոր տարբերակը:
     Փոխվեց նաև Երևանի կարգավիճակը՝ մարզից դառնալով համայնք: Երևանն ունեցավ սեփական բյուջե, իսկ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը դարձավ ընտրովի:


Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության


կոնֆերանսում։ Սեվրի պայմանագիրը

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գլխավոր խնդիրը Հայկական հարցի լուծումն էր։ Այսինքն` պահանջ էր դրվում Թուրքիայի տիրապետության տակ գտնվող արևմտահայ նահանգները միացնելու Հայաստանի

Հանրապետությանը և այդպիսով ստեղծել Միացյալ, Անկախ Հայաստան։
Ինչպես հայտնի է, 1918թ. հոկտեմբերի 30-ին ստորագրված Մուդրոսի զինադադարով
(նավահանգիստ Էգեյան ծովում) Թուրքիան ընդունեց իր պարտությունը
և դուրս եկավ պատերազմից։ Պարտություն կրեցին Քառյակ միության
նաև մյուս երկրները, ու այդպիսով ավարտվեց Առաջին աշխարհամարտը։
1919թ. հունվարին բացվեց Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսը (խորհրդաժողովը)։ Այստեղ հաղթանակած Անտանտի երկրները (Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Ճապոնիան և այլն) պետք է հաշտության պայմանագիր կնքեին պարտված Քառյակ միության երկրների, այդ թվում` Թուրքիայի հետ։ Անտանտի երկրների «փոքր դաշնակիցն» էր համարվում նաև Հայաստանը, որովհետև նա մասնակցություն էր ունեցել պատերազմին և կրել վիթխարի կորուստներ։ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի շահերը այդ կոնֆերանսում պաշտպանելու համար Փարիզ մեկնեց հանրապետության
պատվիրակությունը Ավետիս Ահարոնյանի նախագահությամբ: Ավելի վաղ, 1912 թվականից, Փարիզում գործում էր մեկ այլ` Հայ (արևմտահայ) ազգային պատվիրակություն` եգիպտահայ մեծահարուստ, հասարակական գործիչ Պողոս Նուբար Փաշայի (1851-1930) գլխավորությամբ։ Հայկական այս երկու պատվիրակությունները համատեղ մեծ աշխատանք կատարեցին Հայկական հարցի նախապատրաստման ու կոնֆերանսին ներկայացնելու ուղղությամբ։ 1919թ. փետրվարին նրանք խաղաղության կոնֆերանսին ներկայացրին հայկական պահանջների մի հուշագիր, որով դաշնակից տերություններից պահանջվում էր ՀՀ-ին  միացնել արևմտահայ մի շարք նահանգներ` ծովային ելքով։ Միացյալ Հայաստանի գաղափարի իրականացման համար շատ կարևոր էր նաև մանդատի (հովանավորությանկամ խնամակալության) հարցը։ Այսինքն` անհրաժեշտ էր, որ մի հզոր պետություն հովանավորեր Միացյալ Հայաստանին` ապահովեր նրա անվտանգությունը, օգներ տնտեսապես, մինչև որ կայանար որպես ինքնուրույն պետություն։ Հույս էր տածվում, որ Միացյալ Հայաստանի խնամակալությունը կստանձնի ԱՄՆ-ը։ Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովը և նորաստեղծ Ազգերի լիգան որոշում են Հայաստանի մանդատը հանձնել ԱՄՆ-ին: 1919թ. հուլիսին Հայաստանի գերագույն կոմիսար է նշանակվում ամերիկացի գնդապետ Ուիլյամ Հասկելը: ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը շատ էր հետաքրքրվում Հայաստանով և Հայաստանի մանդատի ջերմ պաշտպաններից էր։ Նա պատվիրակություն ուղարկեց տարածաշրջան` ուսումնասիրելու Հայաստանի խնամակալությունը ստանձնելու պայմաններն ու հնարավորությունները։ Սակայն, ի վերջո, ԱՄՆ-ի
սենատը, Վիլսոնի կամքին հակառակ, հրաժարվեց

ընդունել Հայաստանի մանդատը։
Սևրի պայմանագիրը։ Եվ վերջապես, 1920թ. օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սևր կոչվող արվարձանում Անտանտի երկրները սուլթանական Թուրքիայի հետ կնքեցին հաշտության պայմանագիր։ Հայաստանի կողմից պայմանագիրը ստորագրեց հանրապետության պատվիրակության ղեկավար Ավ. Ահարոնյանը։ Նա այդ օրը համարել է իր կյանքի ամենաերջանիկ օրը։ Պայմանագրի 88-ից 93-րդ հոդվածները վերաբերում էին Հայաստանին։ Օսմանյան Թուրքիան պարտավորվում էր ճանաչել Միացյալ Հայաստանը։ Հայաստանին էին անցնելուշ Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի նահանգները ոչ ամբողջությամբ`ընդամենը 90 հազար քառ. կմ, ելքով դեպի Սև ծով։ Դա նշանակում էր, որ Միացյալ, Անկախ Հայաստանի ընդհանուր տարածքը հանրապետության (Արևելյան
Հայաստանի) առկա 70 հազար քառ. կմ-ի հետ կազմելու էր 160 հազար քառ. կմ։ Ընդ որում` հայ-թուրքական պետական սահմանը որոշելու էր ԱՄՆ-ի նախագահը, որն էլ նույն թվականի նոյեմբերին գծեց Միացյալ, Անկախ Հայաստանի քարտեզը։ Սակայն, ցավոք, հետագա դեպքերն ու իրադարձությունները աննպաստ ընթացան։ Սևրի պայմանագիրը մնաց թղթի վրա։ Վուդրո Վիլսոն Սևրի պայմանագրի ստորագրումը 32 Հայաստանն ըստ Սևրի պայմանագրի Թուրքիայի խորքերում ծավալվել էր ազգայնական (միլլի) զինված մի շարժում` թուրք գեներալ Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ Քեմալականները չճանաչեցին սուլթանական կառավարության ստորագրած Սևրի պայմանագիրը։ Մյուս կողմից, Սևրի պայմանագիրը ստորագրած Հայաստանին դաշնակից համարվող պետությունները` Ֆրանսիան, Իտալիան, ապա նաև Անգլիան, աստիճանաբար երես դարձրին հայերից  մոռացության մատնեցին իրենց իսկ ստորագրած պայմանագիրը։ Ասպարեզում մնում էր միայնակ Հայաստանը, որը չուներ բավարար ուժ և կարողություն քեմալականներից ազատագրելու արևմտահայ նահանգները։ Այսպիսով` մեծ տերությունների մեղքով հերթական անգամ ձախողվեց Հայկական հարցի լուծումը։ Թեև Սևրի պայմանագիրը չիրագործվեց, սակայն մինչև օրս շարունակում է մնալ Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ հայ ժողովրդի իրավունքների միջազգային ճանաչման փաստաթուղթ:


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՐԵՎԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ


    Հանրապետութան միջազգային դրությունը (1918թ.): Ինչպես արդեն գիտեք, 1918թՀունիսի 4-Ին Թուրքիայի հետ Բաթումում հաշտություն կնքելուց հետո Հայաստանի Հանարպետությունը հայտնվել էր չափազանց ծանր դրության մեջԸնդհամենը 12հազՔառկմ տարածքթուրք-թաթարական շրջապակումհարյուրհազարավոր գաղթականներ և այլն:
     1918
թԱմառը Հայաստանի պատվիրակությունը (նախագահ ԱԱհարենյանփորձ արեց բանակցլեու Քառյակ միության երկրների (ԳերմանիաԱվստո-ՀունգարիաԹուրքաԲուլղարիահետ՝ Բաթումի պայմանագիրը փոք ինչ մեղմելու նպատակովբայց արդյունքի չհասավ:
     
Քանի դեռ շարունակվում էր աշխարամարտըԱնդերկովկասում տեր ու տնօրինություն էին անում Քառյակ միության երկրներից Գերմաիան և ԹուրքիանՆրանք նույնիսկ մրցակցում էին իրար հետ,թե տարածաշրջանում ով ավելի մեծ ազդեցություն կնվաճիՆրանց համար մեծ գրավչություն ուներ ադրբեջանական նավթըՀայաստանը իրավունք չուներ հարաբերվելու այլ պետությունների և հատկապես Անտանտի երկրների ու Ռուսաստանի հետ:
     
Այս վիճակը շարոնակվեց մինչև 1918թՎերջը՝ Առաջին աշխարամարտի ավարտըԻ վերջոԱՆտանտը հաղթեց Քառյակ դաշինքինՊարտված Գերմանիան և Թուրքիան իրենց զորքերը դուրս բերեցին ԱնդերկովկասիցԴրա շնորհիվ Հայաստանի տարացքը ընդարձակվեց մինչև 70 հազար քառկմ-ի:
     
Այժմ տարածաշրջանում ազդեցիկ դիրք գրավեց Անտանտի երկրներից ԱնգլիանԱշխրամարտի ավարտից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքական վիճակը փոքր ինչ բերլավվեցև նա սկսեց ավելի ակտիվ արտաքին քաղաքականություն վարել:
     
Հայ-վրացական հարաբերությունները: ՀՀ արտաքին քաղաքականության հիմանակն ուղղություններից մեկը բարիդրացական հարաբերությունների հաստատումն էր անմիջական հարևենների հետՀայաստանի հարևաններն էին ԹուրքիանՎրաստանըԱդրբեջանը և ՊարսկաստանըՆրանց հետ կանոնավոր հարաբերությունների հաստատումը հարթ չընթացավորովհետև իրար միջև կային ազգայինտարածքային-սահմանային լուրջ վեճերՄիակ երկիրը Պարսկաստաններ էրորը Հայաստանի հետ չի ունեցել որևէ լուրջ խնդիր և հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում պահպանել է բարեկամական հարաբերություններ:
     
Հայկական տարածքների նկատմամբ հավակնություններ ունեին հարևան մյուս երեք պետություններըայդ թվում նաև Վրաստանի Հանրապետությունը:
     
Գիտենք նաևոր հայ և վրաց ժողովուրդների միջւ գոյություն է ունեցել դարավոր բարեկամությունՆրանք շատ անգամներ համատեղ պայքարել են օտար նվաճողների հետՍակայն 1918թՎրաստանի և Հայաստանի անկախության հռչակուկից հետո տարածքային-սահմանայի վեճ ծագեց նրանց միջևորի պատճառով դեռևս ցարիզմի ժամանակներում կատարված վարչատարածքային անարդար բաժանումներ էին:

Հայկական երկու գավառների՝ Լոռիի ու Ախալքալաքըմտցվել էին Թիֆլիսի նահանգի մեջՆորահռչակ Վրաստանը ամեն կերպ ձգտում էր իր սահմանների մեջ ներեբաել հայաբնակ ահդ գավառներըՀայաստանի կառավարությունը ջանում էր հարցը լուծել բանակցությունների միջոցովՍակայն սահամանային այդ վեճը 1918թԴեկտեմբերին վերածեց հայ-վրացական պատերազմիԵրբ վրաց իշխանությունները սկսեցին բռնություններ գործադրել տեղի հայության նկատմամբհայկական զորամասերը մտան Լոռի հաղթանակ տարան վրացիների նկատմամբ և իրենց հսկողության տակ առան գավառնամասըՀալածանքի ու հետապնդումների ենթարկվեցին Վրաստանում ապրող հայերըՊատերազմը տևեց շուրջ երկու շաբաթ :
     
Խնդրին միջամտեցին Անտնանտի՝ Անգլիայի և Ֆրանսիայի զինվորական ներկայացուցիչները: 1919թՀունվարին կողմերի միջև կայացվեց համաձայնությունԼոռին հայտարարվեց «Չեզոք գոտի»: Կարճ ժամանակում բարելավվեցին հայ-վրացական հարաբերություններըՎերաբացվեցին հաղորդկացության ուղիները:
     
Հայ-վրացական վիճելի տարածքային խնդիրները վերջնականորեն լուծվեցին նրանովոր 1921թԱխալքալաքի գավառը կցվեց Վրաստանինիսկ Լոռին միացվեց Հայաստանին:
     
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններըՇատ ավելի բարդ էին հարաբերությւոնները Ադրբեջանի հետ Առանձնապես սուր և շարունակական բնույթ կրեցին տարածքային-սահմանային վեճերը:Ադրբեջանը ձգտում էր նվաճել Լեռնային Ղարաբաղը (Արցախը), Զանգեզուրը (Սյունքիը), Շարուր-Նախիջևանը և այլ տարածքներԱյդ խնդրում Ադրբեջանին աջակցում էին Անգլիան և Թուրքիանիսկ 1920թԳարնանից՝ նաև խորհրդային Ռուսաստանը:
     1918
թվերջին անգլիացիների միջամտությամբ կասեցվեց Անդրանիկի զորախմբի առաջխաղացումը դեպի Շուշի ու ԱրցախԱնգլիական հրամանատարության աջակցությամբ Արցախ-Զանգեզուր նահանգապետի նշանակվեց թուրք ջարդարար Խոսրով բեկ ՍուլթանըԱրցախ-Սյունքի հայությւոնը չճանաչեց Ադրբեջանի գերիշխանությունը և հայությունը սկսեց պաքարելՀայաստանի կառավարությունը ձգտում էր խաղաղ միջոցներով լուծել Ադրբեջանի հետ ունեցած վիճելի հարցերըՍակայն այդ բանակցությունները արդյունք չտվեցինՄեծ տերություններըշահագրգռված լինելով Բաքվի նավթովավելի հաճախ  ճնշում էին գործադրում Հայաստանի վրաորպեսզի նա զիջումներ անի ԱդրբեջանինԱյդուհանդերձ՝ Հայաստանի կառավարությունը անում էր հնարավերինը՝ պաշտպան կանգնելու արցախահայության արդար դատինՂարաբաղը համարելով անկախ Հայաստանի անբաժան մասը:
     
Շուշիի հայությունը 1920թՄարտին ենթարկվեց ջարդիԶոհվեց մոտ 8 հազար հայՀայաստանի կառավարության որոշմամբ Դրոյի զորախումբը մտավ ՂարաբաղԱպիլի 25-ին արցախահայության 9-րդ համագումարը որոշում կայացրեց Լեռնային Ղարաբաղը վերամիավորել Հայաստանի Հանարպետության հետ:

     
Իրադարձությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում կտրուկ փոխվեցիներբ մի քանի օր անց Ապրիլի 28-ին, 11-րդ Կարմիր բանակի միջամտությամբ առանց որևէ կրակոցիխորհրդանացվեց ԱդրբեջանըԴրանից հետո վերջինս սկսվեց պաշտպանել Խորհրդային ՌուսաստանըԽորհդային Ադրբեջանի կառավարությունը և Ռուսաստանի 11-րդ Կարմիր բանակի հրամանատարությունը վերջնագիր ներկայացրեցին ՀՀ-ինԴրան հետևեց թուրք-թաթար-բոլշևիկ զինուժի ներխուժումը ՂարաբաղԶանգեզուր և ՆախիջևանԿարմիր բանակի օգնությամբ Ադրբեջանը տիրեց Լեռնային ՂարաբաղինԱվելի ուշ՝ 1921թՀուլիսինԽորհրդային Ռուսաստանի բարձրագույն իշխանությունների թույլտվությամբ Լեռնային Ղարաբաղըինքնավար մարզի կարգավիճակով բնակցվեց Ադրբեջանին:
     
Այդ տեսակետից ծանր ճակատագիր ունեցավ նաև Նախիւևանը: 1919թԿեսերին անգլիացիների օգնությամբ Նախիջևանի գավառը պաշտոնաօես միացվեց Հայաստանի ՀանրապետությանըՍակայն տեղի թաթարները Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների առակությամբ ապստամբություն բարձրացրին ու հրաժարվեցին ճանաչել Հայաստանի իշխանությունըՇարուր-Նախիջանի թաթարների շարունակական խռովություններիավերածություններիթալանի հետևանգով երկրամասը գրեթե լիովին հայաթափվեցՆախիջևանահայության մի մասը կոտորվեցիսկ յուս մասը կարկադրված դիմեց արտագաղթի: 1920թԱշնանը՝ թուրք-հայկակակն պատերազմի ժամանակԹւորքիան բռնազավթեզ Նախիջանի գավառըԻսկ 1921թ. (Մեսկվայի և Կարսի պայմանագրովՆախիջանը հանձնվեց Խորհրդային Ադրբեջանին:
     
Միանգամայն այլ ընթացք ստացան իրադարձություննեը ԶանգեզուրումՀայոց պատմության լուսավոր էջերից է պայքարը թուրք-թաթար-բորլևիյան ոտնձգությունների դեմԱյդ պայքարը գլխավորեց Գարեդին Նժդեհը (1886-1955):
     1920
թԱշնանը ինքնապաշպանական համառ կռիվների շնորհիվ լիովին ազագագրվեց ԶանգեզուրըԱյդ սկզբում հռչակվեց Ինքնավար Սյունիքաօա՝ Լեռնահայաստանիսկ 1921թՀուլիսին վերջանականապես միացվեց Խորհրդային ՀայաստանինՆերկայումս Սյունքի մարզը Հայաստանի կազմում լինելու համար հայ ժողովուրդը մեծապես պատրտական է ԳՆժդեհին:
     
Ինչ վերաբերվում է հայ-թուրքակակն հարաբերույթւոննինապա դրան անմիջականորեն առնչվում էին Հայկական հարցին:Մայիսյան հերոսամարտ
     Պատերազմի վերաճումը թուրք – հայկականի: 1918թԳարնանը թուրքերը 50-հազարանոց զորք էին կենտրոնաացել Կովկասյան ճակատում: Նրանք որոշել էին նվաճել ամբողջ Արևելյան Հայաստանը, հասնել Բաքու, Դաղստան և Հյուսիսային Իրան:
     Անդերկոցկասի նորահռչակ պետության կառավարությունը Բաումի անկումից հետո ճակատային զորքերին հրամայեց դադարեցնել ռազմական գործողությունները, իսկ Մայիսի 
    11-ից Բաթումում վերսկսեց Թուրքիայի հետ ընդհատված բանակցությունները:
     Հայկական կողմը ուզում էր կանգնեցնել թշնամու առաջխաղացումը: Հայ-վարց կողմերը միասկին կարող էին լուծել այդ խնդիրը, սակայն մենևիկներն ու -մուսավաթականները շարունակեցին իրենց հակահայ քայլերը: Մինչ դեռ 
ԱԺԴՀ-ն ներկայանում էր իբրև երեք ժողովուրդների դաշնային պետություն:     Չխենկելու կառավարությունը հայերի հաշվին արվող զիջումների գնով փորձում էր համաձայության գալ թուրքերի հետԱրդյունքում՝ 1918 թվականի Ապրիլի 12 (25)-ին Կարսն առանց առաց դիմադրության հանձնվեց թուրքերին:
     Հայկական ուժերը հարկադրված առանց Ախուրյան գետի ձախ ափը: Թուրքական կողմը վերջնագիր ներկայացրեց Ալեքսանդրապոլում տեղակայված հայկական զորքի հրամանատարության: Պահանջվում էր հանձնել քաղաքը և զորքը 
25 կմ հեռացնել երկաթուղուց: Չսպասելով վերջնագրի պատասխանին Մայսի 15-ին գրավեց քաղաքը:
     Այսպես՝ թուրք-անդերկովկասյան պատերազմը վերածվեց թուրք-հայկական պատերազմի: Ճակատային գիծը Ջավախքից ձգվում էր Ալեքսանդրապոլ, ապա Արաքս գետով մինչև Մարգարա:
     Դեռ Մայսի 
7-ին թուրքերը ներխուժել էին Ջավախք: Հայերը համառ դիմադրություն ցուցաբերեցին Ախալաքի գավառում: Թուրքական զորամասերը շրջափակել էին նաև Ախալցխան: Թուրքերին այդպես էլ չհաջողվեց գրավել Ախալցխան. Մարտերը շարունակվեցին մինչև Հունիսի 6-ը:
     
Թուրք-հայկական պատերազմի կարևոր իրադարձություններից է Շիրակի գոյամարտըՏեղի բնակչությանը միացան արևմտահայ հազարավոր գաղթականներ և Մայսի կեսերին միացյալ ուժերով մաքրեցին Արագածի լոռնազանգվածը քրդերից ու թաթարներից:
     
Սարդարապատի և Բաշ Ապարանի ճակատամարտերըԱլեքսանդրապոլի գրավումից հետո թշնամու զորքը զորքը մտավ Արարատյան դաշտ և ուղղություն վերցրեց դեպի Երևան: Հայ բնակչությունը և Սիլիկյանի գլխավորաշ Երևանի զորախումբը համախմբվեցին՝ թշնամու դեմ կռվելու համար:
    


1877-1878ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ

     Պատերազմի պատճառները: 1870-ականներին թուրքական տիրապետության տակ գտնվող ժողովուրդները ոտքի են կանգնում անկախություն ձեռք բերելու համարԱյդ ժամանակ թուրքական կայսրության կազմում էին Բալկանյան թերակղզու մեծ մասը կազմող մի շարք իշխանություններորոնք անկախության էն ձգտում: 1875թԱպստամբում են Բոնսիան և Հերցեհովիան «սլավոն եղբայներին օգնելու» կարգախոսով լայ շարժում: Բալական ժողովուրդների պայարը Ռուսաստանն օգտագործեց իր քաղաքական նպատակներն իրականացնելու համար: Կ. Պոլիսում մեծ տերությունների դեսպանները 1876թ. Դեկտեմբերին Թուրքիային առաջարկեցին մշակել և իրագործել բալկանյան ժողովուրդների դրությունը բարելավելու իր ծրագիրը: Սուլթան Աբուլ Համիդը, նեվելով Անգլիայի առակցության վրա, մերժեց դեսպանների առաջարկությունը՝ այն համարելով միջամտություն իր ներքին գործերին: Ռուսական ցար Ալեքսանդր II-ը Ռումինայի հետ պայմանագիր կնքեց և ապահովելով նրա դաշինքը, նույն օրը 1877թ. Ապրիլի 12-ին, ստորագրեց պատերազմն սկսելու ծրագիրը:
     Պատերազմի ընթացքը: Պատերազմը տևեց տաս ամիս: Ռազմական գործողությունները ընթանում էին Բալկանյան և Կովկասյան ռամզաճակատում: Շիպկայի և Պլևնայի համար մարտում ռուսները հաղթանակ տարան: 1878թ. Հունվարի 4-ին նրանք մտան Սոֆիա, ապա գրավեցին Պլովդիվն ու Ադրիանապոլիսը և մոտեցան Կ. Պոլիսին:
     Կովկասյան ռազմաճակատում հիմնական ռազմական գործողությունները վարում էր Մ. Լոռիս-Մելիքովը՝ գլխավորելով 52-հազարանոց Կովկասյան կորպուսը:
     1877թ. Ապրիլի 12-ին Կովկասյան ռազմաճակատում ռուսական զորքերը հարձակման անցան երեք ուղղություններով: Երևանյան ջոկատը հայազգի գեներալ Արտակ Տեր-Ղուկասովի հրամանատարությամբ Ապրիլին գրավում է Բայզետն ու Ալաշկերտը:
     Թուրքերը, մեծ ուժեր կենտրոնացնելով, 1877թ. Հունիսին պաշարում են Բայազետի բերդը: Թուրքական 10.000-անոց զորքը կատաղի գրոհներ է սկսում բերդի վրա: Փրկության միակ ելքը դրսից օգնություն ստանալն էր: Պաշավածներն իրենց վիճակի մասին ձգտում էին լուր հասցնել Տեր-Ղուկասովին, սակայն բոլոր լրատարները բռնվում էին թուրքերի կողմից: Քրդի շորերով ծօտված հայ կամավոր Սամսոն Տեր-Պողոսյանն անցնում է թուրքերի մոտով և լուր հասցնում Տեր- Ղուկասովին: Հայ գեներալին հաջողվում է օգնության հասնել 23 օր Բայազետում պաշարվածներին և փրկել նրանց:
     Կովկասյան Ռազմաճակատի հաջողություններից է Կարսի գրավումը: Պատերազմի սկզբին ռուսներն այնտեղ անհաջողության մատնվեցին
    Երևանի նահանգի հայությունը ռուսական զորաքերին տրամադրեցին հազարավոր սահլեր, ձիեր և ուղտեր:
     1878թ. Հունվարի սկզբին ռուսներն առանց մարտերի գրավեցին Ադրիանապոլիսը և մտան Կ. Պոլիս ընդամենը 12 կմ գեռու գտնվող Սան Ստեֆանո ավանը, որտեղ Հունվարի 19-ին կնքվեց զինադադար:
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ
     Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը: Ռուս և քուրք դիվանագետներն սկսոցին պատրաստվել հաշտության պայմանագիրը կնքելուն: Կ. Պոլիօսի հայոց պատրիարք Ներսես Վարժապետյանը հանդիպեց ռուսական կողմի ղեկավար Ն. Իգնատևի հետ և խնդրեց հաշտության պայմանագրում տեղ հատկացնել արևմտահայության արդարացի ձգտումներին: 1878թ.Փետրվարի 19-ին Սան Ստեֆանոյում ստորագրվեց ռուս-թուրքական խաղաության պայմանիրգը: Այն բաղկացած էր 29 հոդվածից, որի 16-րդ կետը վերաբերվում էր հայերին: Պայմանագրի մյուս հոդվածներում ևս կային հայերին վերաբերվող հարցեր: Դրանց ամաձայն՝ բարենորոգումները պետք է ատարվեն մինչև ռուսական զորքերը դուրսբերումը՝ 6 ամսվա ընթացքում, և այդ մասին թուքրերը պետք է հաշվետու լինեն ռուսական կողմին: Թուրքիան չէր կարող վճարել հսկա ռազմատուքժգանքը, դրա փոխարեն Ռուսասանին էին անցնելու Կարսը, Արդահանը, Բաթումը, Բայզետը, Էրզումը, Ալաշկերտի հովիտը և հարակից տարացքները:
     Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը բարձրացրեց Ռուսաստանի միջազգային հեղինակությունը:
     Քանի որ այդ պայմանագրը կոչվում էր «նախնական», Անգլիան և Ավստրիո-Հոնգարիան դիմեցին Գերմանիայի կանցելեր Օտտո Բիսմարկին՝ եվրոպական պետությունների վեհաժողով հրավիրելու առաջարկությամբ: Մեծ տիրապետությունները որոշեցին Բեռլինում հրավիրել միջազգային վեհաժողով և անտեղ քննարկել վիճելի հարցը:
     Հայկական հարցի աաջացումը: Արևմտահաության պահանջները Բեռլինի վեհաժողովին ներկայացնելու համար ընտրվեց հայկական պատվիրակություն Կ. Պոլսի նախկին պատրիարք Մկրտիչ Խրիմյանի գլխավորությամբ: Նա իր քարտուղար և թարգմանիչ Մինաս Չերազի հետ մեկնեց Եվրոպա՝ մեծ տերապռտությունների կառավարող շրջաններին հայության ակնկալիքները ներկայացնելու նպատակով: Խրիմյանը հանդիպումներ ունեցավ Իտալիայի և Ֆրնսիայի արտաքին գործերի նախաարների, Անգլիայի հոգևոր և պետական գործիչների հետ: Պատվիրակության մյուս անդամ Խորեն Նարբեյը պատրիարքի հանձնարարությամբ մեկնեց Պետերբուրգ: Վեհաժողովի օրերին նրանք պետք է հանդիպերին Բեռլինում:
     Վեհաժողովն սկսվեց 1878թ. Հունիսի 1-ին և ավարտվեց Հուլիսի 1-ին: Դրան մասնակցում էին Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Անգլիայի և Ռուսասռանի ներկայացուցիչները: Թուրքիայի պատվիրակությունը ներկա էր իբրև պատերազմում պարտված պետություն: Վեհաժողովի ժամանակ ամեն մի պետություն հետապդնում էր իր շահը, և հաղթած Ռուսաստանն այստեղ մնաց միայնակ: Ռուսաստանին արգելեցին մասնակցել վեհաժողովի նիստերին: 16-րդ հոդվածըվերափոխվոց 61-ի: Դրանցից հանվեց Հայաստանն անվանումը թողվեց միայն «հայաբնակ մազեր» անորոշ արտահայտությունը:


Բարենորոգումների կատարման ոչ մի ժամկետ չէր նշվում և դրանց մասին Բ. Դուտը պետք է տար 6 մեծ տերություններին, որոնց միչև եղած հակասությունները հնարավոր չէին դարձում Թուրքիայի դեմ միասնական գործողություն ձեռնարկել:Բանավեճեր եղան Արևմտան Հայաստանից Ռուսաստանին անցնող տարացքների խնդրում: Անգլիայի հարկադրանքով Թուրքիային վերաձվեցին Էրզորումը, Բայազետը, Ալաշկերտի հովիտները և հարակից տարացքները: Ռուսաստանին մնացին Բաթումը, Կարսը, Արդահանը, Արդվինը: Վերջին երեքից ստեղծված Կարսի մարզը մնաց Ռուսաստանի կազմում մինչև Ռուսաստանի կազմում մինչև Առաջին աշխարհամարտի ավարտը:
     Հայ պատվիրակությունը հուսախաբ վերադաձավ Բեռլինից: Մկրտիչ Խրիմյան զգաց, որ խնդրագրող ժողովուրը չի փրկվի: Հայությունն իր փրկությունը կարող է ձեռք բերել միայն պայքարով: 61-րդ հոդվածը մեծ տերությունների համար դարձավ շահարկման առարկա: Թուրքիայից պահանջ ունենալու դեպքում նրանք բարձրացնում էին արևմտահայություան համար բարենորոգումներ կատարելու խնդիրը: Զգալով այդ վտանգը՝ Աբուլ Համիդը վճռեց հայկական հարցը լուծել թուրքավարի՝ կոտրածների միջոցով: Այդ չարիքն զգացին նաև իրատես հայ հասարակակն գործիչները (Գրիգոր Օտյան, Գարեգին Սրվանձտայն և ուրիշները):

 ՌուսՊարսկական պատերազմ
Քաղաքական իրավիճակը և ռուս-պարսկական 1804-1813թթպատերազմը: Բարդ իրադարձություն էր ստեղծվել Անդերկովկասում XIX դարի սկզբինԵրկրամասի ժողովուրդները ձգտում էին թոթափել օտարերկյա տիրապետությունըՌուսաստանը ջանում էր կայսրության միացնել ԱնդերկովկասըՆահանձինս վրացիների և հայերիիր քաղաքականությունը իրականացմելու համակիրներ էր տեսնում:
     
Խաղաղ միջոցներով 1801թ.ին Վրաստանը միացվեց ՌուսաստանինՎրաստանի հետ Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցան նաև հայկական մի շարք շրջաններ՝ Լոռի-ՓամբակըՂազախը և Շամշադիրը:
     
Դեպի հարավ ծավալվելու և Անդերկովկասում ամրանալու Ռուսաստանի ձգտումը բուռն ընդվզում առաջ բերեց երկու հակամարտ պետությունների՝ Անգլիայի և Ֆրանստիայի կողմիցՆրանք ջանում էին Պարսկատանին և Թուրքիան հրահրել Ռուսաստանի դեմ և կանխել նրա առաջխաղացումըՖրանսիան և Անգլիան հաամերաշխ էին Ռուսաստանին Անդերկովկասին վտարելու մտադրության մեջԳլխավորապես նրանց վարած քաղաքականության հետևանքով 1804թլ սկսվեց ռուս-պարսկական առաջին պատերազմը:
     
Ռազմական գործողություններն ընթանում էին հօգտ Ռուսաստանի1805-1806թթՌուսական գորքը գրավում է ՂարաբաղիՇաքիիՇիրվանիԲաքվի խանություններըՀաղթահարելու հակառակորդի դիմադրությունը՝ ռուսները երկրորդ անգամ պաշարում են Երևանի բերդըՄի քանի անհաջող գրոհներից հետո ռուսական զորքի հրամանատար Գուդովիչի դադարեցնում է պաշարումը և վերադառնում Վրսատան:
     
1812թՀայրենական պատերազմում Ռուսաստանի հաղթանակը նպաստեց ռուս-պարսկական պատերազմի հաջող ավարտինՌուսներն ԱսլանդուզիԼենքորանի և Մեղրու ճակատամարտերում վճռական հաղթանակներ տարան:
     1813
թՀոկտեմբորի 12-ին Ղարաբաղի Գյուլիստան գյուղում կնքվեց հաշտության պայմանագիրԱյն պայմանագրի համաձայն՝ ՇիրակըԼոռինՂազախըՇամշադիրըԶանգեզուրըՂափանը և Ղարաբաղը անցան Ռուսաստանի տիրապետության տակ:
ՌՈՒՍ-ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ 1826-1828 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՆ
Պատերազմի ընթացքը: Պարսկաստանը չէր հաշտվումոր իր Անդերկովկասյան հողերը անցան ՌուսաստանինՊարսկական 60-հազարանոց բանակը թագաժառանք        Աբբաս-Միրզայի գլխավորությամբ 1826թՀուլիսին խախտելով Գյուլիստանի պայմանագիրը՝ ներխուժեց Ռուսաստանի սահմաններըՍկսվեց ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմըՊարսկական բանակի անսպանելի հարձակը դժվարին դրություն է ստեղծում ռուսական փոքրաքանակ զորամասերի և սահմանամերձ բնակիչների համար
     Պարսկական զորքը պաշարում է Ղարաբաղի Շուշիի բերդը: Բերդի կայազորը և ահնտեղ ապաստանած շրջակա գյուղերի բնակիչները դիմում են ինքնապաշտպանության: Պարսկական զորքը մի քանի անգամ գրոհում է, բայց հաջողության չի հասնում: Բերդի կայազորը և նրա հետ հայերը դիմանում էին: Պաշտպանական մարտերի մասնակից Լազարյանը, նծելով, որ հայերը հացահատիկի կրենց ամբողջ պաարը նվիրաբերեցին պաշտպաններին, ավելացնում է. «Հիշում եմ նույնպես, թե ինչպես մեր հայերը գիշերներն իրենց ուսերի վրա տանում էին հացահատիկի ծանր պարկերը Շուշի գյուղի ջրաղացները, որ յուզբաշի եղբայրները Սաֆար և Ռոստոմ Թարխանյանները արագ աղում էին հացահատիկը և էլի հետ էին ուղարկում բերդ: Առանց այդ օգնության կայազորը երբեք չէր կարող տանել վեցշաբաթյա պաշարումը»: Շուշիի պաշտպանությունը նկատելիորեն ձախողեց շխնամու՝ Թիֆլիսի վրա հարձակվելու ռազմական ծրագրերը:
     Հայաստանի տարբեր շրջաններում ձևավորվել էին կամավորական ջոկատներ: Լոռի-Փամբակում քաջաբար կռվում էր Մարտիրոս Վեքլիյանը իսկ Ղազախ-Շամշադիրում, Դիլիջանում գրոհներ էր կատարում վարպետ Գրիգորն Մանուչարյանի ջոկատըմ որը գերությունից ազատվեց հարյուրավոր ընտանիքների: հայազգի նշանավոր գեներալ Մադաթովի 2000-անոց ջոկատը սեպտեմբերի 3-ին Շամխորի մոտ ծանր պարտության մատնեց Աբրաս-Միրզայի 10-հազարանոց զորամասին: Շուտով ռուսական զորքերը հաղթանակ տարան Գանձակի ճակատամարտում և ազատեցին Ղարաբաղը:
     Այսպիսով՝ պատերազմի սկիզբ՝ 1826թ. Ամառը պարսիկնեի ունեցած հաջողությունները կարճատև եղան: Նույն տարվա աշխնանը ռուսական զորքերը պաշտպանությունից անցան հարձակման և թշնամուն դուրս քշեցին ռուսական սահմաններից: Դրանով ավարտվեց պատերազմի առաջին փուլը:
     Ռազմական գործողությունները 1827 թվին: Երևանի գրավումը: 1827թ. Գարմանը գեներալ Պասկևիչի գլխավորությամբ վերսկսվեցին պատերազմական գործողությունները: Ռուսական զորամասերին հաջողվեց առանց դիմադրության գրավել Էջմիածինը, Նախիջևանը:  Արաքսի ափին գտնվեղ Աբասաբադ բերդի պաշըպանության կատաղի մարտերում պարսիկները ջախջախիչ պարտություն կեցին:
Երբ գեներալ Կրասովսկին իր զինվորներին ամռան շոգից պատսպարելու համար հանգիստ էր տվել Արագածի լանջերին, Աբբաս-Միրզան 30-հազարանոց զորքով հանկարծակի հարձակվեց Էջմիածնի վրա: Օգոստոսի 17-ին Օշական գյուղի մոտ տեղի ունեցավ արյունահող ճակատամարտ Կրասովսկու փոքրիկ զորամասի և թվով տասն անգամ գորազանցող պարսկական զորքի միջև:
     Ռուս զինվորները և նրանց շարքերում մարտնչող հայ կամավորականները բացառիկ խիզախության և ծանր կորուստների գնով կարողացան փրկել Էջմիածինը թշնամու ձեռքն ընկնելուց և ավերվելուց: Ճակատամարտում զոհված զինվորների հիշատակը հավերճացնելու համար Օշականից Էջմիածին տանող ճանապարհին հուշարձան կառուցվեց, որը կանգուն է մինչև օրս:
    Ռուսներին հաջողվեց առանց կորուստների գրավել պարսկական ամրություններից Սարդարապատը և պաշարել Երևանի բերդը կառուցված էր քաղաքի հարավային ծայրամասում՝ Հրազդան գետի բարձր ու ժայռոտ ափին: Այն երեք կողմից շրջափակված էր երկշարք պարիսպներով: Բերդի շուրջը փորված էին մեծ փոսեր, որոնք լցված էին ջրով: Հասան խանը այս անգամ ևս հրաժարվեց հանձնել բերդը: Պասկևիչը հրամայեց գրոհով վերցնել այն: Ռուսական հրանոթները օրուգիշեր ռմբակոծում էին բերդը: «Հինգ օր, հինգ գիշեր, սար ու ձոր դմբում, դմբդմբում էր: Էնքան թոփի գյուլլա էր գլխին ու սրտին դիպել, հոգին բերանը հասցրել»,- գրում է այդ դեպքերի ժամանակից Խ. Աբովյանը:
     1827թ. Հոկտեմբերի 1-ին ռուսական զորքը մտավ բերդ: Ընկավ պարսկական ամենաամուր ու վերջին հնակետը Հայաստանում: Գերի վերցվեցին բերդի երեքհազարանոց կայազորը և Հասան խանը: Գրավեցին 100 թնդանոթ և մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք:
     Երևանի գրավումը ոչ միայն ռազմական, այլև քաղաքական խոշոր նշանակության իրադաձություն էր: Դրա հետ էր կապում հայ ժողովուրդը իր լավ ապագայի հույսերը: Երևանի գրավումը ուրախությամբ ընդունեց ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտերկրի հայությունը: Հայ նշանավոր գրողներ Հ. Ալամդարյանը Թիֆլիսից, Մ. Թաղիադյանը Հնդկաստանից, Նոր նախիջևանի (Դոնի Ռոստով) հայությունը Ռուսաստանից «հայրենիքի փրկության առթիվ» շնորհավորական ջերմ ուղերձներ առաքինեցին Հայաստան:
     Պատերազմում մեծ էր ժամանակի նշանավոր գործիչ, վրացահայության հոգևոր առաջնորդ Ներսես Աշտարակեցու դերը, որը սրտառուչ կոչերով ոգեշնչում էր հայրենակիցներին:
     Պատերազմի ակտիվ մասնակցություն ունեցան հայ կամավերականները և դեկաբրիստները: 1827թ. Գարնանը Ն. Աշտարակեցու և Հ. Ալամդարյանի գլխավորությամբ Թիֆլիսում կազմակերպեցին կամավորական ջոկատներ, որոնք ռուսական զորամասերի հետ մասնակցեցին ռազմական գործողություններին: Պատերազմին ակտիվ մասնակցություն ունեցան հակաիշխանական դիրքորոշում դրսևորած զինվորականները՝ Կովկաս աքսորված դեկաբրիստները:
Նրանց 70 սպաներ և 300 շարքայիննր մասնակցեցին ռազմական գործողություններին: Դեկաբրիստ սպաների ռազմական խոշոր գիտելիքները, շարքայինների փոձն ու մարտունակությունն էիական նշանակություն ունեցան հաղթանակի գործում:
     Թուրքմենչայի պայմանագիրը: Երևանը գրավելուց հետո սպասվում էր, որ պարսիկները հաշտություն կխնդրեն, բայց դա տեղի չունեցավ: Ռուսական զորքերը շարունակեցին հարձակումը և հետապնդելով հուսահատված թշնաուն՝ գրավեցին Թավրիզը, Խոյը, Սալմաստի գավառները, և մի շարք քաղաքներ: Պարսիկները հաշտություն խնդրեցին, որն ընդունվեց ռուսական ակռավարության կողմից: Թավրիզից Թեհրան տանող ճանապարհի վրա գտնվող Թուրքմենչյա գյուղում  1828 թվի փետրվարի 10-ին կնքվեց հաշտության պայմանագիրը: Դրանով ավարտվեց ռուս-պարսկական պատերազմը:
     Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը՝ Երևանի և Նախիջևանի խանությունները, Օրդուբադի գավառը, անցան Ռուսաստանի տիրապետության տակ: Երկու երկրների ռազմագերիներին թույլատվեց վերադառնալ հայրենիք: Պարսկաստանը պարտավորվում էր վճարել 40 միլիոն ռուբլի ռազմատուգանք: Երկու երկրների միջև վերականգնվեցին դիվանագիտական հարաբերությունները: Ազատ առևտրի իրավունք տվեց երկու երկրների հպատակներին և այլն:
     Պայմանագրում իրավունք տրվեց Պարսկաստանի տիրապետության տակ մնացած հայերին գաղթել ու բնակություն հաստատել Հայաստանում: Տեղական իշխանությունները աշխատում էին արգելել նախատեսվող վերաբնակեցումը, որովհետև զրկվում էին աշխատավոր հմուտ ձեռքերից: Չնայած խոչընդոտներին՝ վորաբնակվել ցանկացողների թիվը շատ մեծ էր, և այն լայն ծավալ ստացավ: Վերաբնակեցումը կազմակերպվեց 1828թ. Գարնանը: Մի քանի ամսվա ընթացքում Թավրիզի, Մակուի, Սալմաստի, Խոյի և այլ շրջաններից շուրջ 40 հազար հայեր գաղթեցին Արևելյան Հայաստան: Նրանք բնակություն հաստատեցին Երևանում, Նախիջևանուի գավառներում, Զանգեզուրում, Ղարաբաղում և այլ վայրերում:
     Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցնելով՝ Արևելյան Հայաստանի ժողովուրդը ազատվեց ձուլման և ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից: Նրա ճակատաֆիրը կապվեց կենտրոնացված հզոր պետության հետ, որ ստացված կյանքի և գույքի ապահովության: Արևելյան Հայաստանը դարձավ հայ ժողովրդի ազգահավաքման և գոյատևման աստատուն ու ապահով կենտրոն:
     Ռուսաստանը ևես հետամնաց երկիր էր, բայց Պարսկաստանի համեմատությամբ առաջադեմ էր: Ռուսական պատմության կազմի մեջ մտնելով՝ հայ ժողովուրդը տնտեսական մշակույթին զարգացման ավելի լավ պայմաններ ստացավ: Ռուսական մշակույթը նպաստեց հայ արվեստի ու գիտության զարգացմանը:
     Նման դրական տեղաշարժերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է նկատի առնել, որ, Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելով, հայ ժողովուրդն ազատություն ձեռք չբերեց: Այս ամենով հանդերձ Արևելյան Հայաստանի միավումը/.........................................
     ­
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՅՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Թագավորը և արքունի գործակալությունները: Հայ Արշակունիների թագավորության շրջանում պետական կարգը շարունակվում էր մնալ միապետական: Պատերազմ հայտարարելու, հաշտություն կնքելու, արտաքին գործերը վարելու գերագույն իրավունքը պատկանում էր թագավորին:
     Երկրի կառավարման և պաշտպանության գործում կարևոր նշանակույթւոն ունեին պետական վարչությունները՝ արքունի գործակալությունները:
     Թագավորը գործակալությունների ղեկավարների՝ գործակալների միջոցով կառավարում էր երկիրը:
     Հազարապետը ղեկավարում էր տնտեսական-հարկային գործը: Այս պաշտոնը Արշակունիների օրոք վարում էին Գնունիները և Ամատունիները:
     Սպարապետը զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարն էր: Այս պաշտոնը հիմնականում զբաղեցնում էին Մամիկոնյանները:
     Մարդապետը հսկում էր արքունի կլավածքները և գանձարանը: Գործակալությունը ղեկավարում էին Մարդապետունիները:
     Մեծ դատավորի պաշտոնը միջնադարում պատկանում էր հայոց կաթողիկոսին:
     Թագավորական շրջանում «թագակիր ասպետության» գործակալության պարտականությունը թագն արքայի գլխին դնելն էր և պալատական արարողությունները ղեկավաեր: Այս գործակալությունը տնօրինում էին Բագրատունիները:
     Մայրաքաղաքը կառավարող քաղաքագլուղը Արտաշատի շահն էր: Այս պաշտոնը թագվորը հանձնում էր ավագանու ներկայացուցիչներից մեկին:
     Պետական գրասենյակը և արքունի դիվանը գլխավորում էր սենեկապետը՝ թագավորի անձնական քարտուղարը:
     Պետական զինանշանը արծիվն էր: Դրոշը ծիրանագույն էր, որի վրա գործված էր ոսկեգույն արծիվ:
     Հայ նախարարների զբաղեցրած պաշտոնական դիրքն արքունիքում ու զորքի թվաքանակը գրանցվում էր Գահնամուկում և Զորանամակում:
     Երկրի համար առավել կարևոր հարցերը քննարկվում էին Աշխարհաժողովում, որը հնուց գումարվում էր Բագավանում՝ Հայոց ամանորի՝ նավասարդի տոնակատարության օրը:
Բանակը: Հայոց բանակի կանոնավոր թվակազմը 100-120 հազար էր: Այն բաղկացած էր հոծելազորքից և հեևակներից: Հայոց թագավորի և նախարարների պահած հեծելազորը միասին կազմում էր հայոց այրուձին:
     Թագավորական ոստանը պաշտպանում էին ոստանիկ այրուձի կոչվող հեծյալ ջոկատները: Թագավորի անձի պաշտպանությունն ապահովում էր ընտրյալ նետաձիգներից բաղկացած այրուձին՝ մաղխազի հրամանատարությամբ:
     Ըստ իրենց զորքի քանակի՝ նախարարները համարվում էին բյուրավորներ, հազարավորներ, հարյուրավորներ, հիսնավորներ և տասնավորներ: 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
     Հայաստաանի Հանրապետության հռչակումը: Երբ հայ ժողովուրդը թուրքական զավթիչների դեմ կյանքի ու մահվան կռիվ էր մղում 1918թ. Մայիսյան հերոսամարտերում, սուր հակասություններ էին առաջացել երկրամասի երեք հիմնական ազգություններից կազմված Անդերկովկասյան Դաշնային Հանրապետության իշխանության մարմիններում: Այդ իսկ պատճառով Անդեկովկասյան Դաշնության փլուզումը դարձավ անխուսափելի:
     1918թ. Մայսիս 26-ին լուծարվեց Անդերկովկասյան սեյմը, և դրանով կազմալուծվեց Անդերկովկասյան Հանրապետությունը: Այդ նույն օրը Վրաստանը հռչայեց իր անկախությունը, հաջորդ օրը՝ Ադրբեջանը, իսկ Մայիսի 28-ին Թիֆլիսում գործող Հայոց ազգային խորհուրդը որոշում կայացրեց հռչակել Հայաստանի անկախությունը: Ընդունված հայտարարագրում մասնավորապես ասվում էր. «Անդերկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծարումով և Վրաստանի ու Անդրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր կացության հանդեպ՝ Հայոց ազգային խորհուրդ իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն և միակ իշխանություն»:
   Այդպիսով՝ եղեռն ապրած հայ ժողովուրդը, թշնամու մահաբեր սպառնալիքների պայմաններում, ուժ գտավ իր մեջ և վերականգնեց հայոց անկախ պետականությունը: Հայաստանի անկախության հռչակումը շատ կաորևոր էր մեր ժողովրդի համար: Հայաստանի անկախության համար հայ ժողովուրդը պարտական էր ազատագրական իր տևական պայքաին, իսկ կոնկրետ պարագայում՝ Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հաղթական հերոսամարտերին: Ի նշանավորումն այդ իրադարձության՝ Մայսի 28-ը համարվում է հայության նվիրական տոներից մեկը՝ Առաջին հանրապետության օրը:
     Հայաստանի անկախության հռչակումը շրջադարձային եղավ հայ ժողովրդի քաղաքական և հոգևոր մշակույթային կյանքում:
     Բաթումի պայմանագիրը: Ինչպես արդեն տեղյակ եք 1918թ. Ապրիլին Տրապիզոնում ընդհատված թուրք-անդերկովկասյան բանակցությունները Մայիսի սկզբին վերսկսվեցին Բաթումում: Թուրքերը, ուրախացած իրենց ռազմական հաղթանակներով, ավելի կողոպտիչ պայմաններ ներկայացրեցին: Նրանք Մայիսի 26-ին վերջնագիր տվեցին անդերկովկասյան պատվիրակությանը: Բայց քանի որ հենց նույն օրը Անդերկովկասյան Հանրապետությունը կազմալուծվեց, ուստի նորահռչակ հանրապետություններից յուրաքանչյուրն ինքը պետք է լուծեր Թուրքիայի հետ պատերազմի և խաղաղության հարցը:
     Հենց Հայաստանի անկախությանը հռչակման օրը՝ Մայսի 28-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը որոշեց նոր պատվիրակություն ուղարկել Բաթում և հաշտություն կնքել թուրքերի հետ: Նորանկախ Հայաստանի պատվիրակությունը գլխավորվեց Ալ. Խատիսյանը: Չնայած Մայիսյան հերոսամարտերին, այդուհանձերձ, մահացու վտանգը արևելյահայության գլխից լիովին չէր վերացել:
Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ էր հաշտություն կնքել և փոքր ինչ դադար առնել: Մայսի վերջին սկսվեցին հայ-թուրքական բանակցությունները: Հունիսի 4-ին կնքվեց Բաթումի հաշտության պայմանագիրը Հաաստանի Հանրապետության և Օսմանյան Թուրքիայի միջև: Պայմանները չափազանց ծանր էին Հայաստանի համար:
     Կնքված պայմանագրով հայ-թուրքական սահմանագիծը այնպես էր տարվում, որ երկիրը մասնատվում էր, և չնչին տարածք էր թողնվում Հայաստանին:
     Պայմանագրի համաձայն՝ Հայաստանը ունենալու էր սահմանափակ թվով զորք: Երկաթուղինեի վերահսկողությունն անցնելու էր Թուրքիային, որպեսզի կարողանա Հայաստանի վրայով զորք տեղափոխել Ադրբեջան: Դրա նպատակն էր՝ խորտակել Ստ. Շահումյանի գլխավորած Բաքվի կոմունան և տիրանալ Բաքվի նավթին: Դրանից զատ՝ Հայաստանը պարտավորվում էր կազմալուծել հայկական ազգային անկանոն զորախումբը և այլն: Այսպիսով՝ Բաթումի պայմանագրով Թուրքիային էր անցնում ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանը, այլև Արևելյան Հայաստանի զգալի մասը՝ Կարսի մարզը և շուրջ 5 գավառ: Հայաստանի Հանրապետությունը մնում էր ընդհամենը 12 հազ. Քառ. կմ տարածք, որն ընգրկվում էր Սևանա լճի ավազանը և Արարատյան դաշտի մի մասը: Ընդհանուր հաշվով Թուրքիան Արևելյան Հայաստանից խլում էր 28հազ. Քառ. կմ տարածք:
     Բայց, մյուս կողմից, ճակատագրի հեգնանքով սա անկախ Հայաստանի առաջին միջազգային փաստաթուղթն էր, որով Թուրքիան առաջինը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը: Բաթումի պայմանագիրը, որը չի վավերացվել ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Թուրքիայի կառավարությունների կողմից իր ուժը պահպանեց մինչև համաշխարային պատերազմի ավարտը՝ 1918թ. Նոյեմբերը:
     Այսպիսով՝ չափազանց ծանր պայմաններում հռչակվեց Հայաստանի պետական անկախնությունը: Նորահռչակ Հայաստանի Հանարապետութունը հարկադրված էր կնքել Բաթումի կողոպտիչ պայամանագիրը: Բայց դրա շնորհիվ ձեռք բերվեց դադար, որը հնարավորություն տվեց սկսելու պետական շինարարության գործընթացը:
ՊԱՅՔԱՐ ԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
     Մեծ Հայքի թագավորությունը Տրդատ III-ի իշխանության վերջին շրջանումՏրդատ Մեծի իշխանության վերջին շրջանի վերաբերյալ կցկտուր տեղեկություններ են պահվելՀայտնի է որ 311թ. –ին Տրդատը ծանր պարտության մատնեց Հռոմի Մաքսիմիանոս Դայա կայսեր՝ Մեծ Հայքի ներխուժած բանակներինորոնք փորձում էին պատժել քրիստենություն ընդունած հայերին:
     
Սակայն հռոմեական կայսեր Կոստանդինոսի օրոք Հռոմեական կայսրության հետ հաստատվեցին բարիդրացիական հարաբերություններՀռոմ ժամանած Տրդադ Մեծը և Գրիգոր Լուսաորիչը 321թ.-ին դաշինք կնքեցին կայսրության հետԴաշնագրով Հռոմը հանձն էր առնում անհրաժեշտության դեպքում ռազմական ուժով օգնել Հայոց թագավորությանը:
     
Քրիստոնեության ընդունումով արքունի իշպանությունը համարվում էր Աստծոց տրվածայլ ոչթե կայսրից ստացվածՏրդատի իշխանույթան տարիներին Հայոց թագավորությանը հաջողվեց իր գերիշխանությունը հաստատել հարևան Վիրքում ու ԱղվանքումԳրիգոր Լուսաորիչի թոռ Գրիգորիսը ձեռնադրվեց Հայոց Արևելքից կողմերի Վրաց ու Աղվանից կողմերի եպիսկոպոսՆրա քարոզչության շնորհիվ Հայոց թագավորությունը տարածվեց մինչև Կովկասյան լեռներ:
     
Տրդատ Մեծին է վերագրվում 303թԿաթողիկե եկեղեցու հիմնադրումը ՎաղարշապատումՆա մահացավ 330 թվականինՆրանից մի քանի տարի առաջ՝ 325թՄանեա այրք կոչվող վայրում մահացել էր Գրիգոր Լուսավորիչը:
     
Խոսրով III Կոտակը և նախարարները: Տրդատ III Մեծի օրոք թագավորներընախարարները և եկեղեցին համերաշխ էինՆրա մահից հետո գահ բարձրացավ որդին՝ Խոսրով III-ը (330-338թթ.), որը կարճահասակության պատճառով կոչվել էր ԿոտակՆրա օրոք Հայոց արքունիքը որոշում է իր վերահսկողության տակ առնել մայրաքաղաքից դեպի երկրի սահմաններ ձգվող մայրուղիներըԴրա նպատակը կենտոնաձիգ իշխանության ապրապնդումն էրԱրքունիքը կարողացավ մայրուղիների վրա գտնվող նախարարություններին հնազանդեցնելիսկ դիմադրող տոհմերին՝ բնաջնջելՈչնչացվեց Օրդունիների և Մանավազյաննյերի ընտանիքներըԽոսրով III-ը հանդես բերեց ուժեղ կամքՆա խստությամբ գերազանցեց իր նախորդիներին և շարունակեց հոր թագավորական իշխանության ամրապնդման ու հզորացման քաղաքականությունը:
     
Խոսրով Կոտակը ծավալեց շինարարական լայն գործունելությունՔանի որ Երասխի ջրերն Արտաշատից հեռացել էին՝ առաջացնելով ճահճուտներնա Արտաշատից ոչ հեռու Դվին կոչվող բլրի վրա հիմադրեց Դվին անունով մի նոր քաղաքԱյնտեղ կառուցվեց արքունի ապարանք:
     
Թագավորի մեծագործություններից մեկն էլ եղավ Դվինի շուրջը երկու արհեստական անտառների տնկումըՆրա հրամանով Գառնու ամրոցից մինչև Դվին կաղնու ծառեր տնկվեցինԵրկրորդ անտառը տարածվում էր մինչև Երասխի ափեր և թագավորի անունով կոչվեց ԽոսրովակերտԱնտառըորը պահպանվում է մինչ օրս վերածված է պետական արգելոցի և կոչվում է Խոսրովի անտառԹագավերի հրամանով այդ անտառներում որսի տարբեր կենդանիներ բաց թողվեցինԴրանք դարձան ոչ միայն արքունի որսատեղիայլև զինավարժության վայր:
     335
թՀայոց թագավորության անդորը խախտտեցին Կասպից ծովի առափյան շրջանում բնակվող մազքութական ցեղերըՆրանց Սանեսան թագավորի հրամանով սպանվեց մազութների մեջ քրիստոնեություն տարածեղ Գրիգորիս եպիսկոպոսըԱպաանցնելով Կուրընրանք հասան Արարատ և գրավեցին ՎաղարշապատըՀայոց բանակըանցնելով հակահարձակման ոչ միայն ազատագրեց Վաղարշապատըայլև Օշականի ճակատամարտում ջախջախեց մազքութական բանակըև այդ ճակատամարտում սպանվեց Սանեսան թագավորը:
     IV-
րդ դարի 30-ական թվականներին կրկին սրվեցին պարսկա-հռոմեական հարաբերություններըՊարսից Շապուհ II Երկարակյաց թագավորը (309-379թթ.) դեռ մինչև Մծբենի պայմանագրի ժամկետի լրանալը՝ 337թՊատերազմ սկսեց Հռոմի և Մեծ Հայքի թագավորության դեմ: Բզնունյաց նախարար Դատաբեն մեծ բանակով ուղակվեց կասեցնելու թշնամու առաջխաղացումը, սակայն նա անցավ հակարակոդի կողմը: Դավաճանեց նաև Աղձյան բդեշխ Բակուրը: Օգտվելով դրանցից թշնամին թափանցեց երկրի կենտրոնական շրջանները: Սակայն հայկական բանակը Վանա լճի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում փառահեղ հաղթանակ տարավ պարսից զորքերի դեմ: Գերի ընկած Դատաբե Բզունին, համաձայն հինավուրց սովորության, քարկոծելով սպանվեց: Նրա տոհմը բնաջնջվեց: Նույն ճակտագրի արժանացա Աղձնիքի բդեշխ Բակուրը և նրա ընտանիքը: Հիշյալ իշխանների տիրութները հիմնականում գրավեցին արքունի օգտին, իսկ մնացած մասը հանձնվեց եկեղեցուն:
     Տիրան Արշակունու ներքին և արտաքին քաղաքականությունը: Խոսրով Կոտակին հաջորդեց նրա որդի Տիրանը (338-350թթ.): Նրա օրոք պատերազմ բռնկեվ Հռոմի և Պարսկաստանի միջև: Տիրանն ամեն կերպ աշխատեց խուսափլ երկու պետույթւոնների միջև՝ բարեկամություն պահպանելով կայսրության և բնականոն հարաբերություններ Սասանյան արքունիքի հետ: Նա շարունակեց հոր՝ թագավորական իշխանությունն ուժեղացնելու քաղաքականությունը: Տիրանի հրամանով գրեթե ամբողջությամբ բնաջնջվեցին Ռշտունիները, Արծրունիները և այլ նախարարական ընտանիքներ: Ըմբոստ նախարարների դեմ Տիրան թագավորի սկսած պայքարում կարևոր դեր ունեցավ Հայր մարդպետը: Նա ձգտում էր անհնազանդ նախարարներին պատժելով ուժեղացնել թագավորական իշխանությունը:
     Քրիստոնեկանան եկեղեցու ուժեղացումը և ավատատիրական հաստատությւոնը վերածվելը խիստ անհանգստացրեց Տիրանին: Թագավերին և նրա շրջապատին դու էին գալիս եկեղեցու հզորանալն ու արքունիքին հասկադրելու փորձերը: Հավասարակշռությւոնն ստեղծելու նպատակոց թագավերը չխորընդոռեց հեթանոսության աշխուժացումը: Դա առաջ բերեց կաթողիկոս Հուսիկի բուռն դժգոհույթւոնը: Բանն այնեղ հասավ, որ եկեղեցին Տիրանին համարեցին ուրացեղ, իսկ Հուսիկը նրան արգելեց եկեղեցի մտնել: Թագավորը, որը բնավ էլ հեթանոս չէր դարձել և լոկ նպատակ ուներ դրանոց եկեղեցու դիրքերը թուլացնել, զայրանալով՝ կարգադրց սպանել Հուսիկին: Կաթողիկոսը խլվեց Լուսացերիչի տոհմիվ, իսկ նոր ձեռնադրված կաթողիկոսներն անմռունչ ենթարկվում էին արքային:
     Տիրանի կյաքնի վերջին տարիներին կրկին պատերազմ բռնկվեղ Հռոմի և Պարսկաստանի միջև: Հայոց թագավորը ստիպված եղավ դաշնակցել Հռոմի հետ: Վերջինս այդ կռիվներում պարտվեց, իսկ պարսկական զորքերը, դրանից օգտվելով ներխուժեցին Հայաստան: Տիրանը գերի ընկավ Շապուհ II-ի հրամանով կուրացավ: Սակայն, ի վերջո, Շապուհ II-ը, պատերազմում անհաջողություն կրելով, ստիպված եղավ գերությունի ազատել Տիրանին:
     Գահ բարձրացավ Տիրանի որդին՝ Արշակ II-րդը:Հայկական մշակույթի ակունքները: Հայկական առասպելնորը:
Հայկական մշակությի ակունքները: Հայկական մշակույթը սկիզբ է առել անհիշելի ժամանակներում: Դեռևս վաղ պետական կազմավորումների ժամանկաշրջանում ծնունդ էին առնում առասպելներն ու վիպագրերը, կրոնական հավատալիքներն ու սովորույթները: Դրանցից շատերը պահպանվել եմ մինչ այսօր և սիրված են նաև մեր օրերում:
Հայկական մշակույթի հնագույն ակունքների մասին կան նաև բազմաթիվ նյութական վկայություններ:
Հայտնաբերվել են բազմաթիվ հնագույն բնակավայրեր, բանբարաններ ու ամրոցներ: Հայկական առասպելները:  Առասպելներն աստվածների, հերոսների մասին ստեղծված հանգույն ավանդապատմումներն են: Դրանք շատ հաճախ ունենում են ոչ իրական, չափազանցված դրվագներ:
  Մեզ են հասել բազմաթիվ առասպելներ: Հայ ժողովրդի ստեղծագործական գոհաներից է Վահագն աստծո ծննդյան երգը: Վահագնի մասին պատմվում է, որ նա ոչնչացրել է վիշապներին, որոնք չար ուժեր էին, ուստի կոչվում է Վիշապաքաղ:
  Հայության ամենասիրելի ավանդապատումներից է <<Հայկ և Բել>> դիցավեպը: Ըստ դրա Հայկն առաջին մեծ աստվածներից մեկի որդին էր: Նա պայքարում էր բռնակալ Բելի դեմ: Պայքարն ավարտվեց Հայի հաղթանաով: Հայկը դարձավ Հայոց պետության հիմնադիրը, և ստեղծեց հայկական օրացույցը՝ Հայոց բուն տոմարը:
    Ըստ հայկական հնամենի ավանդազրույցի՝ մենք հայ ենք կոչվում մեր նախնի դյցութազուն Հայկի անունով: Իսկ Հայկի ժառանգներից մեկի՝ քաջ նահապետ Արամի անունով օտարները մեզ կոչում են <<արմեն>>, իսկ մեր երկրը <<Արմենիա>>:
  Հայկի ժառանգերից էր Տորք անգեղը:
  <<Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ>> առասպելում փառաբանվում է Հայկազուն Արայի հավատարմությւոնը: Նա չի գայթակղվում այլ երկրի հարստությւոններով և օտար թագուհով, այլ նախընտրում է սեփական երկիրն ու ընտանիքը:
    Առասպելներում արտացոկված են հայ ժողովրդի հերոսական ոգին, նրա արդարասիրությունն ու պայքարելու կամքը:
                                                                                                                  


Հայկական վիպերգեր
Ալլաներ – ներկայիս օսերի նախնիները
Վիպերգեր:  Վիպերգերը հիմնված են պատմական հավաստի դեպքերի վրա: Դրանց հերոսները պատմական կերպարներն են:
     Մեզ են հասել «Տիգրան և Աժդահակ», «Երվանդ և Արտաշես», «Արտաշես և Սաթենիկ», «Արտաշես և Արտավազդ», և այլ վիպերգեր, որոնք ևս գիր է առել Մովսես Խորենացին:
«Տիգրան և Աժդահակ»: Այս վիպերգը նվիրված է Ք. Ա. Վեցերորդ դարի պատմական իրադարձություններին: Հայոց արքա Տիգրան Երվանդյանը դաշնակցեց պարսից արքա Կլուրոս Մեծի հետ, և միասին տապալեցին Մարաստանի արքա Աժդահակին ու նրա տերությանը:
     Արտաշեսի վիպերգաշարը: Առավել սիրված է եղել Արտաշես Աշխարհակալ արքան, որի կյանքի առանձին հատվածներ ներկայացվել են վիպերգերի տեսքով: Արտաշես արքայի մանկության և գահակալության մասին է պատմում «Երվանդ և Արտաշես» վիպերգը: Այդտեղ ներկայացվում է, թե շնորհիվ իր դայակ Սմբատ Բագրատունու ինչպես է նափրկվել և հետագայում Երվանդ վերջինից խլել գահը:
     Արտաշեսը պաշտպանում է Հայաստանի սահմանները թշնամիների հարձակումներից: Այդպիսի մի դրվագ կա «Արտաշես և Սաթենիկ» վիպերգում:
     Արտաշեսը սիրահարվում է ալանանց հրեշագեղ արքայադստերն ու խնամախոս է ուղարկում նրա հայր-արքայի մոտ՝ խնդրելով Սաթենիկի ձեռքը: Սաթենիկի հայրը մերժում է՝ նշելով, որ Արտաշեսն ի վիճակի չի լինի վճարել այն մեծ գլխագինը, որը, ալանական սովորույթի համաձայն, պետք է վճարեր փեսան հարսի համար:
    Չնայաց Հայոց արքան ամուսնանում է ալանաց արքայադստեր հետ:
Արտաշեսը մեռավ քառասունմեկ տարի իշխելուց հետո: Նրան թաղեցին ոսկյա դագաղով:
     Արտախեսի վիպերգերին հաորդում է նրա որգու Արտաազդի վիպերգը, որն ավելի շատ հագեցած է առասպելական տարրերով:Հայոց նախաքրիստոնեական հավատք
Վաղագույն հավատալիքները: Դեռ անհիշելի ժամանակներում մարդիկ աստվածացրել և պաշտում էին երկնային մարմիննեն ու երևույթները՝ արև, լուսինը, աստղերը, կայծակը և այլն:
     Հայկական պետականությունների դիցարանները: Հնում մարդիկ պաշտում էին բազմաթիվ աստվածությունների: Երբ ցեղերը միավորվելով ստեղծեցին առաջին պետական կազմավորումները, նրանք «միավորեցին» նաև իրենց աստվածներին: Կրոնի այդ տեսակը կոչվում է բազամստվածություն (հայտնի է նաև հեթանոսություն անունով): Տվյալ պետության մեջ պաշտող աստվածների համախումբը կոչվում էր դիցարան:
Արատտայի երկրի հովանաոր աստված Հայկը, որ համարվում էր արարչագործ Հայա աստծո որդին: Հայկի անունով էր կոչվում երկնքի ամենապայծառ համաստեղությունը՝ Օրիոնը:
     Բազմաստվածության դարաշրջանի ավարտի հետո Հայկը մեծարվել է իբրև մեր ազգի նախն-նահապետ և շատ սիրված է ու մեծարվում է մինչև ասյօր:
     Վանի թագավորության դիցարանն արձանագրված է Մհերի դռան վրա: Այն կազմված է եղել 35 աստվածներից և 35 դիցուհիներից: Աստվածների հայր Խալդին համարվում էր երկնքի ու երկրի, ըիեզերքի արարիչ:
     Վանի թագավորույթւոնից հետո ձևավորվում է նոր դիցարան: Քրիստոնեության ընդունման նախօրյակին հայոց դիցարանը ներկայանում է հետևյլա տեսքով:
    Դիցարանը ղեկավարում էր Արամազդը, որին պաշտում էին իբրև արարիչ երկրի և երկնքի: Նա բարօրության, լիության, արիության շնորհող էր:
     Չափազանց սիրված էր Մայր դիցուհի Անահիտը, որին մեծարում էին «Ոսկեմայր» տիտղոսով:
     Ռազմի և քաջության աստվածն էր Վահագնը: Նրա կինը՝ Աստղիկ դիցուհին, երկնային լույսի, սիրո և գեղեցկության աստվածուհին էր, որին էլ նվիրված էր Վարդավառի տոնը:
     Սիրված դիցուհի էր Նանեն՝ մայրության և ընտանիքի պահպանման դիցուհին:
     Արեգ-Միհրն արեգակի, լույսի և արդարության աստվածն էր: Հայերը երկրպագում էին նաև Տիր աստծուն, որը գրի և գրականության, արվեստի ու գիտության հովանավորն էր: Մեր դիցարանում իր տեղն ուներ հյուընկալության Վանատուր աստվածը:
     Հելլենիզմի դարաշրջանում հայոց աստվածները համապատասխանեցվել են հունականների հետ (Արտավազդ-Զևս, Անահիտ-Արտեմիս, Վահագն-Հերկուլես, Տիր-Ապոլոն և այլն): Բայց օտար աստվածների անուները չեն տարածվել մեր ժողովրդի մեջ:
     Հայոց հին հավատի ամենաբնորոշ գիծն այն է, որ մեր ժողովուրդը չի պաշտել չար աստվածների:
 
6-րդ դասարանի դասագրքից

Հայաստանի խորհրդային իշխանություն
Հայաստանի խորհրդային իշխանության առաջ դրված էր իր ազգային տարացքների հիմնախնդիրը: Իշխանության ղեկի նստած հայ բոլշեվիկները անտարբեր չէին սահմանների և տարացքների արդարացի լուծման հարցում: Անդերկովկասյան երեք հանրապետությունների միջև եղած տարացքային վերեճերը լուծելու համար գոյությւոն ուներ համապատասխան հանձնաժողով ՍԿիրովի նախագահությամբ և երեք հանրապետությունների ներկայացուցիչներըԹիֆլիսում կայացած հանձնաժողովի ժամանակ Հայաստաի ներկայացուցիչ ԱլԲեկզադյանը առաջարկեց հաշվի առնել Հայաստանի հանրապետության սոցիալական վատ վիճակը և տարացքային զիճում անելԱդրբեջ և Վրաստանը դեմ քվեարկեցին:Հայաստանի տարացքների հարցը 1921 թ. Մարտի 16-ի Մեսկվայի և Հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրումԱլեքսանդրապոլի պայմանագրի վերանայման նկատմամբ Թուրքիան ուներ ժխտական դիրքև Հայաստանը ապավինում էր Ռուսաստնի օգնությանըԹուքիան ամեն ինչ անում էր որպեսզի ամեն ինչ լինի իրենց օգտինհակառակ դեպքում սպառնալով անցնել Անտանտի կողմը(Անտատն՝ Անգլիա Ֆրանսիա)Եվ նա հասավ իր նպատակինՌուսաստանը Հայկական կողմը նվիրաբերեց Թուքիային1921 թվականի փետրվարի 26-ից մարտի 6-ը Մոսկավայում կայացած ռուս-թուրքական բանակցությունը ավարտվեց եղբայրության մասին պայմանագրի ստորագրումով
Հայաստանը ըստ Մոսկվայի 1921թ;. Մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրիՄոսկվայի պայմանագրի համաձայն Հայաստանը մնաց 29 հավազր քառակուսի կիլոմետր տարացք:Արզախի հիմնախնդիրը
Այլ եղավ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատաիգրըԳարեգին Նժդեհը շարունակում էր պնդել Լեռնային Ղարաբաղի միացման պահանջըորպես իր պայքարը դադարեցնելու պայման:Հայաստանի կառավարությունը 1921 թվականի հունսիս 12-ին հայտարարեց հետևյալը «Ադրջեջանի ԽՍՀ Հեղկոմի հռչակագրի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանրապետությունների կառավարությունների միջև եղած համաձայնության հիման վրա հայտարարվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղն այժմվանից կազմում է Հայկական ԽՍՀ անբաժան մասը»Տրդատ արքայազնի և Գրիգոր Պարթևի մանկությունը: III –րդ դարի կեսերին Սասանյան արքա Շապուհ I-ը հարձակվեց Մեծ Հայքի թագավորության վրա: Տրդատ II-ը ստիպված էր հեռանալ հռոմեական կայսրությունից: Հայոց գահին շուտեվ բարձրացավ Խոսրով II-ը: Պարսից արքան պարտություն կրելով Հայոց թագավորությունից, Հայաստան ուղարկեց Անակ Պարթևին՝ Խոսրովին սպանելու հրամանով: Հայաստա գալուց, և Գրիգորի ծնվելուց 3 տարի հետո Անակը սպանում է Խոսրովին:
Անակի որդուն՝ Գրիգորին դայակները փախցնում են Կապադեվկայի Մաժաք-Կեսարիա քաղաքը: Իսկ Խոսրովի որդուն՝ Տրդատին, դայակները փախցնելով տանւոմ են հռոմեական կայսեր արքունիկ:
Հայոց սրբավայրերի ավերումը պարսից դրածոների կողմից: Սասանյանների նվաճողական քաղաքականության հետևանքով 260-ական թվակաների կեսերից հայոց գաղը զավթեցին պարսից դրածո մի քանի թագաժառանքներ, որոնք հետագայում գահակալեցին Իրանում: Մովսես Խորենացին այդ ժամանակաշրջանը բնութագրել է որպես «Ժամանակ անիշխանության»:
Հայոց գահը զավթած պարսից արքայազն Որմիզդ-Արտաշիրի հրամանով պարսից մոգերը կործանում էին հին հայոց տաճարները: Արմավիրում կանգնեցված և այնտեղից Բագարան, այնուգետև Արտաշատ տեղափոխված արձանները, որ գնում քանդակվել էին ի հիշատակ հաոց նախնիների, Արտաշիրը հրամաել էր փշրել: Նրա հրամանով նաև Արտաշես I-ի սահմանքարերի գրություններն անվանական փոփոխում էին 
«Արտաշիրական»: Այսինքն՝ պարսից մոգերը հին հայոց սրբավայրերը և նախիներին հնիրված հուշարձանները պղծում կամ ավիրում էին:


Հայկական լեռնաշխարհ

     «Հայրենիք» հասկացությունը: Աշխարհի յուրաքանչհուր ժողովուրդ ունի իր հայրենքիըԴա այն տարածքն էորտեղ նա դարեր շարունակ ապրում էկերտում իր պատմությունըարարում մշակույթային արժեքներ:
     
Ամենավաղ ժամանակներում մարդիկ ապրել են այն վայրերումորտեղ եղել են կյանքի համար բարենպաստ պայմաններՀետագայում նրանք տեղաշրժվել են այլ վայրեր և հետզհետե բնակեցրել երկրագնդի գրեթե ողջ տարածքըԿան ազգերորոնքի սկզբանե ձրևավորվելով մի որոշակի տարածքի վրամշտապես մնացել են նույն տեղում: Այնտեղ է անցել նրանց ամբողջ պատմական ուղին: Այդպիսի հին ու բնիկ ազգերից են հայրեը: Հայերի հայրենքիը կոչվում է Հայաստան: Այդ ընգրկում է ամբողջ Հայկական լեռանշխարհը: Ահա թե ինչու Հայկական լեռնաշխարհը համարվում հայերի բնօրրանը:
     Հայրենիքը սբացվել է և ժողովրդի հիշողության մեջ մնացել է առասպելներով, լեգենդներով ու հետաքրքիր պատմություններով: Այդ հայրենի հողը՝ հայրենիքը, պաշտպանելը դարձել է յուրաքանչյուր հայի սրբազան օարտանքը և պատվավոր իրավունքը:
     Հայկական լեռնաշխարհի դիրքն ու սահմանները: Հայերի հայրենիք Հայկական լեռնաշխարհն ունի գերազանց լեռնային տեղանք: Ամբողջ տարածքը կտրտված է բարձր լեռնաշխթաներով ու խոր ձորերով: Կան նաև դաշտեր, հովիտներ ու սարահարթեր:
     Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի տարածքը հարևան երկրների համեմատ բարձր է: Դրա պատճառով հաճախ անվանում են նաև Հայկական բարձրավանդակ, Լեռնային երկիր, Լեռնային կղզի: Օտարները Հայաստանը կոչել են Արմենիա, Ուրարտու, հարևան վրացիները Սոմխեթի:
     Հայկական լեռնաշխարհի սահմանները հարավում հասնում են Հայկական Տավրոսի, հյուսիսարևմուտքում՝ Պոնտոսի լեռներին: Հյուսիսում Կուր գետն է, արևելքում՝ Կասպից ծովը և Ուրմիա լիճը: Արևմուտքում՝ Փոքրասիական սարահարթը: Լեռնաշխարհի կենտրոնական մասը հաճախ կողչվել է Միջնաշխարհ:
     Լեռնեռրը: Հայկական բարձրավանդակի ամենաբարձր լեռը Մեծ Արարատն է, որը հայտնի է նաև Մաիս անունով: Այն ծովի մակարդակից մարձր է 5165մ: Իսկ Փոքր Արարատը կամ Սիսն ունի 3925մ բարձրություն:
     
Ըստ Աստվածաշնչի՝ Համաշխարհային ջրհեղեղի ժամանակ Նոյ նահապետի տապանը հանգրվանել է Արարատի գագաթին: Արարատ լեռը քրիստոնյաների, առաջին հերթին՝ հայերի համար համարվում է սրբազան լեռ:
     Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական մասում՝ Արարատից անմիջապես արևմուտքում, երկար ձգվում են միմյանց կպած, կարծես հայկական հինավուրց քոչարի պարը բռնած բազմաթիվ լեռնագագաթներ: Այդ պատճառով լեռների այդ շարքը՝ լեռնաշղթան, ստացել է Հայկական պար պատկերավոր անունը:
     Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) ամենաբարձր լեռը Արագածն է: Այն ունի 4096մ բարձրություն: Ըստ ավանդության՝ Արագածի գագաթին գտնվում է Հայող առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչի կանթեղը:
     Հայկական լեռնաշխարհի բոլոր լեռները հրաբխային հանգած գագաթներ են: Սակայն կա մի գագաթ՝ Թոնդուրեկը, որն այսօր էլ գործող է: Մեր հայրենի տարածաշրջանը շարունակում է մնալ ակտիվ երկրաշարժային գոտի:


Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Մաթեմատիկայի տնային աշխատանք

Կակտուսի մասին