Сообщения

Сообщения за 2018

Ֆուտբոլի մրցաշար

Изображение
Երկու շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցավ ֆուտբոլի մրցաշար,որտեղ մրցում էին 10֊րդ և 12֊րդ դասարանի սովորողները։ Արդյունքում երկու հաղթանակ ունեցել էն և 12֊րդ դադարանը և 10֊րդ դասարանը, քանի որ հաշիվը ոչ ոքի է նոյեմբերի 28֊ին ժամը 10։10֊ին տեղի կունենա եզրափակիչ խաղը և կվորոշվի թե որ թիմն է ավելի ուժեղ։ Հրավիրում ենք բոլորին։

Քննարկում

Այսօր մեր դպրոցում կայացավ քննարկում 《Սերունդների բախում》 թեմայով։ Քննարկումը ավագ սերնդի և կրտսեր սերնդի մասին էր։ Հիմնական խնդիրն այն էր, թե ինչից է առաջանում սերունդների բախումը, ինչպես պետք է լուծել այդ խնդիրը։ Հնչեցին շատ տարբեր կարծիքներ, մեծամասնության կարծիքով ծնողները պետք է զիջեն երեխաներին, քանի որ ավագ սերունդը հարկադրված է եղել կատարել պարտադրանք և չի կարողացել այն, ինչ ցանկացել է։ Իմ կարծիքով, հիմա կրտսեր սերունդը ինքը պետք է որոշի, թե ինչ անի։ Անգամ եթե նա սխալ բան է անում, պետք է թողնեն, որ նա անի, քանի որ մարդը իր սխալների վրա է ուղղվում։ Եվ պետք չէ, որպեսզի երեխայի ամեն քայլին միջամտեն ծնողները, քանի որ այդպես երեխան չի կարող դառնալ ինքնուրույն։

Ժառանգական հիվանդություններ

Ժառանգական հիվանդություններ, մարդկանց ժառանգական հիվանդությունները բազմաբնույթ դրսևորումներ ունեն։ Ներկայումս այդ հիվանդությունների լիարժեք դասակարգում չկա, քանի որ դժվար է որոշել այս կամ այն ժառանգական ախտաբանության հիմքում ընկած չափանիշների շրջանակը, որոնցով հնարավոր է դրանք տարբերակել։
ՀիվանդություններԺառանգական հիվանդությունների մեծ մասի հիմքում ընկած է որոշակի գենի մուտացիան։ Մուտացիայի ենթարկված գենի գործունեության արդյունքում սինթեզվում է փոփոխված կառուցվածքով սպիտակուց (ֆերմենտ), որն էլ հանգեցնում է նյութափոխանակային գործընթացների շղթայի համապատասխան փուլի խանգարումների։ Այդպիսի փոփոխություններն անվանում են «մետաբոլիզմի բնածին խանգարումներ»։ Ներկայումս հայտնի են մարդու ավելի քան 3000 ժառանգական հիվանդություններ։ Դրանց մի մասը որոշվում են այնպիսի գեներով, որոնց գործունեությունը կախված չէ միջավայրի պայմաններից։ Դրանք առավելապես մոնոգենային մենդելյան տիպով ժառանգվող հիվանդություններ են. օրինակ՝ ֆենիլկետոնուրիան (ֆենիլկետոնամիզություն), հեմոֆիլիան (արյան ոչ բնականոն մակարդելիությու…

Աստղագիտություն

Աստղագիտությունը հնագույն գիտություններից է: Գիտնականները բոլոր հնագույն քաղաքակրթություններում հայտնաբերել են աստղագիտական գործունեության հետքեր: Գիտությունը կապված է տիեզերքի, երկնային մարմինների և նրանց հետ կապված երևույթների մասին: Շումերները կատարել են երկնքի կանոնավոր դիտումներ և գիտեին աչքին տեսանելի հինգ մոլորակ: Նաև կազմել են լուսնաարեգակնային օրացույցը դեռ մ.թ.ա երրորդ հազարամյակում: Աստղագիտությունը Հին Հունաստանում բարձր զարգացման է հասել մ.թ.ա յոթից վեցերրորդ դարերում: Որպես հեռավորության չափման միավոր` արեգակնային սահմաններում, ընդուված է մեկ աստղագիտական միավորը` 1ա.մ., որը հավասար է Երկիր Արեգակ միջին հեռավորությանը: Լուսատարի ու պարսեկ միավորներով արտահայտում են մինչև աստղեր հեռավորությունները: տեսանելի աստղային մեությունը նշանակում ենք «m»տառով: Դա գրվում է, որպես մեծություն արտահայտող թվի ցուցիչ: Աստղից Երկիր հասնող լուսային էներգիայով բնութագրվում է տեսանելի աստղային մեծությունը: Առաջին աստղադիտակը ստեղծվել է 1609 թվականին Գալիլեո Գալիլեյի կողմից: Աստղադիտակը օգնում …

Կենսոլորտ

Կենսոլորտ (հին հուն․՝ βιος -կյանք և σφαῖρα - գունդ), Երկրի թաղանթ, որը բնակեցված է կենդանի օրգանիզմներով և գտնվում է նրանց ազդեցության տակ, նրանց կենսագործունեության առարկաներով զբաղված։ «Կյանքի թաղանթ», Երկրի գլոբալ էկոհամակարգ։ Կենսոլորտը Երկիր մոլորակի երկրաբանական ոլորտների մի մասն է, որը բնակեցված է կամ բնակեցված է եղել կենդանի օրգանիզմներով։ «Կենսոլորտ» հասկացությունը ներառել է կենսաբանության մեջ Ժան-Բատիստ Լամարկը 19-րդ դարի սկզբում, իսկ երկրաբանության մեջ առաջարկել է ավստրիացի երկրաբան Էդուարդ Զյուսը1875 թվականին։ Կենսոլորտի ամբողջական ուսմունքը ստեղծել է ռուս կենսաերկրաքիմիկոս և փիլիսոփա Վ.Ի. Վերնադսկին։ Նա առաջին անգամ կենդանի մարմիններին հատկացրել է Երկիր մոլորակի կարևորագույն վերարտադրողական ուժի տեղը, հաշվի առնելով նրանց գործունեությունը ոչ միայն ներկայիս ժամանակում, այլև անցյալում։ Գոյություն ունի նաև այլ ավելի լայն պարզաբանություն։
Կյանքի գոյացումԿյանքը երկրում գոյացել է դեռ արքեյան դարաշրջան տեւողությունը 900 մլ. հասակը 3500 միլիարդ տարի առաջ։ Այսպիսի տարիք ունեն հնէ…

Սելեկցիա

Սելեկցիա կամ ընտրասերումգիտությունը, զբաղվում է տարբեր օրգանիզմների բնության մեջ գոյություն ունեցող տեսակներիբարելավմամբ և կենդանիների նոր ցեղատեսակներիբույսերի նոր սորտերի և բակտերիաների նոր շտամների ստեղծմամբ։ Սելեկցիան մշակում է բույսերի և կենդանիների ժառանգական հատկանիշների վրա ներգործելու եղանակներ՝ մարդու համար այն անհրաժեշտ ուղղությամբ փոփոխելու նպատակով։ Ձևեր Սելեկցիան բուսական և կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի ձևերից է և ենթարկվում է նույն օրենքներին, ինչ տեսակների էվոլյուցիան բնության մեջ, բայց բնական ընտրությունը, մասնակիորեն, այստեղ փոխարինվել է արհեստականով։ Սելեկցիան մեծ դեր ունի բնակչությանը պարենամթերքով ապահովելու գործում։ Հասարակ սելեկցիայի և ընտելացման միջոցով մարդկությունն արդեն նեոլիթի ժամանակաշրջանում ուներ գրեթե բոլոր ժամանակակից պարենային բույսերի մշակովի ձևերը և ընտանի կենդանիները։ Գիտատեսական հիմքՍելեկցիայի գիտատեսական հիմքը գենետիկան է։ Այն սերտորեն կապված է կարգաբանությանանատոմիայիմորֆոլոգիայիֆիզիոլոգիայիբույսերի և կենդանիներիէկոլոգիայիկենսաքիմի…

Մուտացիաներ

Մուտացիա, (լատիներեն՝ mutatio - փոփոխություն), գենոտիպի կայուն (այսինքն՝ այնպիսին, որ կարող է ժառանգվել տվյալ բջջի կամ օրգանիզմի սերնդների կողմից) փոփոխություն, որn իրականանում է արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ։ Մուտացիաների առաջացման պրոցեսը ստացել է մուտագենեզ անվանումը։
Մուտացիաների կապը ԴՆԹ-ի կրկնապատկման հետԲազում ինքնաբախ նուկլեոտիդների քիմիական փոփոխությունները հանգենում են մուտացիաների, որոնք առաջացնում են կրկնապատկման ժամանակ։ Օրինակ՝ ցիտոզինի ամինազերծման հետևանքով ԴՆԹ-ի շղթա կարող է ներառվել ուրացիլը(առաջանում է ՈՒ-Գ զույգ համապատասխան Ց-Գ զույգի փոխարեն)։ ԴՆԹ-ի կրկնապատկման ժամանակ ուրացիլի փոխարեն շղթա է մտնում ադենինը՝ առաջացնելով ՈՒ-Ա զույգ, իսկ հաջորդ կրկնապատման ժամանակ այն փոխարինվում է Տ-Ա զույգով, այսինքն՝ իրականանում է տրանզիցիա կամ փոխարինում (պերիմիդինի կետային փոխարինումը մեկ ուրիշով կամ պուրինի փոխարինումը մեկ այլ պուրինով)։ Մուտացիաների կապը ԴՆԹ-ի վերակառուցման (ռեկոմբինացում) հետՎերակառուցման հետ կապված գործընթացներից մուտացիաները առավել հաճախ հան…

Սա իմ հրաշք աշխարհն է, ուր...

Սա իմ հրաշք աշխարհն է ուր ամեն մարդ իրեն բարեկամ է համարում, որին ես անվանում եմ Հայաստան։ Երբ դեռ փոքր էի, չէի հասկանում ինչ է Հայաստանը և չգիտեի, թե ինչ մեծ արժեքներ ունի այս աշխարհը։ Սա հենց իմ երազած աշխարհն է, որտեղ մարդիկ հարգանք ունեն իրար հանդեպ, սեր, համերաշխություն, ազատություն։ Ես ինձ լավ եմ զգում այստեղ և ուրիշ ոչ մի տեղ չէի կարող այսպես լավ լինել սա է իմ հրաշք աշխարհը։ Ես այս մի քանի ամսում հասկացա, որ Հայստանում բոլորը համախմբված են ու անգամ պատրաստ են կյանքը վտանգի տակ դնել իր ազգակցի համար, այ սա է հրաշք աշխարհը ես Հայաստանին աշխարհ եմ անվանում, քանի որ այս երկիրը աշխարհ արժե։ Հայերն ամենաբարի, ամենահպարտ, ամենաուժեղ, ամենահրաշքն են աշխարհում։

English

Please, introduce yourselfI’m Arsen, I live in Yerevan,, I  am  fifteen, I study at "Mkhitar Sebastatsi" Educational complex. I like national dances and I dance with great pleasure.    What  time do you get  up on weekdays?

I usually wake up at 6.  How  long does it take you to get  to school?

I go to school on foot and  it takes me 10 minutes.What  do  you do in your free  time?

 In my  work on computer   and surf the net.What  colours  do you like?I like red. What  kind  of  books, movies  do you like  reading or watching?I don’t read books, I like watching  films. How  often do you  go to the cinemas or theatres?

I don’t often go to the  cinema.What   do you  do  at weekends?

  I  lay  and have  a rest at home  at weekends.What  hobbies  do you have?

I dont have hobbies.Do  you  like travelling?

Yes ,I  like very much.What  are  your favourite   subjects  and why?

I like  Geometry  and  Maths. I’m good  at   these subjects.What  you like most about your school?
 I like dance classes.…

Սրաբար

Изображение

Սովորող սովորեցնող

Սովորող սովորեցնողը ճամբարային ռեժիմում
Նախագծի պարային բաղադրիչը Ուսուցումը կազմակերպում ենք ճամբարային տարբեր ջոկատների, նախագծային խբերի համար. Կրտսեր դպրոցների ճամբարականների պարուսուցում ·Արևմտյան դպրոց- Կոմիտասի շորոր ·Արևելյան դպրոց – Պոզարե ·Հյուսիսային և Հարավային դպրոց- Սեբաստիո
Վրաստանի դպրոցների ճամբարականներ ·Կարնո քոչարի Դասավանդողներ ·Փափուռի Բոլոր պարերը կուսուցանվեն բեմադրության տարբերակով: Կնկարահանվեն ուսումնական տեսանյութեր, որի օգնությամբ հնարավոր կլինի սովորել պարերի շարժումները: Պարապմունքների արդյունքները կներկայացվեն ամենուրբաթյա համերգներին,ծեսերին: Պարերի ցանկը կարող է ավելացվել, փոփոխվել: Պարուսուցման պատասխանատու սովորողներ 1.Արսեն Խաչատրյան 2.Տիգրան Արամյան 3.Արման Աֆշարիզադե 4.Սուրեն Թալալյան 5.Արեն Պողոսյան