Сообщения

Сообщения за Февраль, 2017

Քիմիա

Թթվածնի անձնագիրըՔիմիական նշանը-O
Քիմիական բանաձևը-O2
Ar-ը-16
Mr-ը-32
Դիրքը պարբերական համակարգում-8
Պարբերության համարը-2
Խումբը-6
Ենթախումբը-A
Ատոմի բաղադրությունը-(8p,8n,8e)
Ատոմի կառուցվածքը-|2|6
Իզոտոպները-(8p,8n)8e   (8p,9n)8e    (8p,10n)8e
Վալենտականությունը-2
ՕԱ-O-2,+2(F), -1(H2O2)
Թթվածինը բնության մեջ
Օդում
Մարդու օրգանիզմում
Երկրակեղևում
Թթվածնի ստացումը լաբորիայում և ադյունանուբերությունում
Արդյունաբերությունում թթվածինը ստանում են օդից: -200 ատիճանում օդը հեղուկանում է: -195 աստիճանում ազոտը գլոշանում է, հեղուկ վիճակում մնում է թթվածինը: Թթվածնի ֆիզիկական և քիմիական հատկություները
Ֆիզիկական
Թթվածինը անգույն, անհամ, անհոտ գազ է, շատ վատ է լուծվում ջրում: 100 լիտր ջրում լուծվում է 3լիտր: -183 աստիճանում հեղուկանում է, իսկ -219 աստիճանում պնդանում է: Հեղուկ թթվածինը կապույտ գույն ունի և ձգվում է մագնիսով:
Թթվածնի կիռառումըՕքսիդներ
Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ

Գիտեք որ գարուն է արդուն

Գարունը արդեն եկել է, բայց դեռ եղանակը մռայլ է և ոչ այդքան գարնան նման: Բոլորը սպասում են, թե երբ են գալու պայծառ օրերը, որ բոլոր մարդիկ իջնեն բակ և ուրախ հայացքներով շրջեն դրսում: Ես նույնպես սպասում եմ այդ օրերին: Գարունը իմ ամենասիրելի եղանակներիցէ ինչպես հասկացաք, իսկ ձմեռը ամենաչսիրելի եղանկ է ինձ համար:

Sport News #21

Изображение

Աստվածածնա պար

Изображение