Մաթեմատիկայի տնային աշխատանք

01.10.2013 թ.  5-րդ դասարան
Թվային արտահայտություն
1.Գումարելի +Գումարելի=Գումար
2.Նվազելի-հանելի=տարբերություն
3.Արտադրիչ*արտադրիչ=արտադրյալ
4.Բաժանելի : բաժանարար=քանորդ

Առաջադրանք

1.Գրի՛ր գումարը.
ա)   Ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր քառանիշ թվերի .
99+1000=1099
 բ)   Ամենափոքր և ամենամեծ եռանիշ թվերի:
100+999=1099
2.Գտի՛ր անհայտ՝
ա) Գումարելին,եթե գումարելիներից մեկը 43 է, գումարը՝ 83,
43+40=83
բ) Նվազելին,եթե տարբերությունը 15 է, հանելին՝14,
29-14=15
գ) արտադրիչը,եթե հայտնի արտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝56,
7x8=56
դ) բաժանարարը,եթե բաժանելին 35 է, քանորդը` 7,
35:7=5
ե) բաժանելին,եթե բաժանարարը 5 է, քանորդը ` 10:
10:5=2

3. կարդա՛ և  գտի՛ր  անհայտը.

 7+28=35              54-39= 15                 33+45= 78       234-97=137
45:5=9                 18x4=72                   121:11=11       6075:45=135

Տնային առաջադրանք
Օգտվելով գործողության նշաններից և փակագծերից՝
Երեք հատ 5թվանշանով ստացե՛ք 2,4,6,15,30,50,60:
5+5=(10):5=2
5 5 5=4
5 5 5=6
5+5(10)+5=15
5x5=(25)+5=30
5 5 5=60
30.09.2013թ

ա.15x6x4=360         դ.135x4x8=4320          է.10x100x13=13000
 բ.3x7x25=525          ե.9x37x139=46287      ը.37x123x10=45510
 գ.18x14x9=2268       զ.324x25x6=48600      թ.24x99x101=239.976
                                       

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Կակտուսի մասին

《Դավիթ Գևորգյանի》անվան ֆուտբոլային մրցաշար

Իմ հաշվետվությունը